ASPEKTovské ňjúvinky 4/2014

Prezidentské voľby a mužskosť, Máte posledných pár dní na vyplnenie daňového priznania, Týždeň slovenských knižníc v ASPEKTE,  Blahoželáme Glorii Steinem, Ilona, žena Hviezdoslavova, Vidíme si do hrncov, ale nechceme sa poznať, Mŕtvi dnes mlčia nástojčivejšie než predtým.

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

+

Prezidentské voľby a mužskosť „Ono Mr. President nie je len obyčajným oslovením – sprevádza ho erotika moci. Heterosexuálna, založená na vnímaní ženskosti a mužskosti ako protipólov. Podčiarkuje tradičné hodnoty mužskosti ako neoblomnosť či nárokovanie si priestoru,“  napísala Jana Cviková pred pár rokmi o prezidentských voľbách v USA. A dnes by o prezidentských voľbách na Slovensku nemusela písať inak.

+

Máte posledných pár dní na vyplnenie daňového priznania S ASPEKTOM to zvládnete bez stresu, v 4 krokoch a za 15 minút. Pritom poukážete 2% na našu prácu. Ďakujeme.

+

Týždeň slovenských knižníc v ASPEKTE  ASPEKT sa s radosťou pridáva k Týždňu slovenských knižníc, počas ktorého odpúšťa pokuty a bezplatne registruje nové čitateľky a čitateľov. Tešíme sa na vás v utorok a vo štvrtok popoludní v týždni od 31. marca do 6. apríla:)

+

Blahoželáme Glorii Steinem Spoluzakladateľka známeho feministického magazínu Ms., novinárka, aktivistka, jedna z najvýznamnejších osobností feministického hnutia v USA v 60. a 70. rokoch 20. storočia Gloria Steinem oslavuje 80 rokov. Oslávme významné jubileum jej slovom.

+

Ilona, žena Hviezdoslavova Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici spracovalo inscenáciu, ktorá je inšpirovaná románom Jany Juráňovej Žila som s Hviezdoslavom. Predstavenie si môžete pozrieť 1. apríla o 19.00 v sále BDNR.

+

Vidíme si do hrncov, ale nechceme sa poznať Vypočujte si rozhovor Dada Nagya s Janou Juráňovou, v ktorom okrem iného hovorí o svojej najnovšej knihe Nevybavená záležitosť a o rôznych spoločenských aj individuálnych fenoménoch, ktoré v sebe kniha nesie. Autorka rozpráva, prečo sa vrátila k téme slovenského štátu, ktorému sa venovala už v románe Orodovnice (2007), alebo ako sa nezreflektovaná minulosť krajiny môže stať zbraňou v rukách nezodpovedných politikov.

+

Mŕtvi dnes mlčia nástojčivejšie než predtým ASPEKT vyberá z recenzie Renáty Deákovej na knihu Nevybavená záležitosť: „Kontrast vojnových osudov a životov, čo presakujú z nájdených listov v starom kufri, so súčasnosťou, by mohol vyznieť okázalo banálne. Rozprávanie Jany Juráňovej však neupadá do mentorských fráz, rozporov, odsudzovania ani ironizovania.“

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639 , aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk

***

 

 

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

*****