ASPEKTovské ňjúvinky 4/2015

Monika Mitášová o zabudnutých architektkách, Tri listy o ženskosti a architektúre, Jana Juráňová na Voices Live, Ilona, žena Hviezdoslavova v Bratislave, Za Bohuslavou Vargovou-Hábovčíkovou, Známi muži podporujú Istanbulský dohovor.
 

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov.

+

Monika Mitášová o zabudnutých architektkách Pozývame na prednášku teoretičky architektúry Moniky Mitášovej o desiatich významných, a predsa opomínaných ženách v dejinách svetovej architektúry. Tešíme sa na vás v pondelok 27. apríla o 18.00 v Pisztoryho paláci v Bratislave.

+

Tri listy o ženskosti a architektúre Pripomeňme si článok Moniky Mitášovej, ktorý predstavuje korešpondenciu troch významných autoriek z oblasti architektúry a teórie literatúry. Pri zostavovaní špeciálneho čísla časopisu ANYone Corporation venovaného architektúre a ženskosti si vymenili listy, v ktorých možno čítať, ako tému vymedzovali, aké príspevky napokon časopis prináša a čo zaznieva v diskusii, ktorá číslo uzatvára.

+

Jana Juráňová na Voices Live Už dnes môžete prísť na kultúrne podujatie, ktoré pripravuje organizácia Voices, a stretnúť spisovateľku Janu Juráňovú, ktorá bude hovoriť o svojej knihe Nevybavená záležitosť. Stretneme sa dnes o 19.00 v Divadle Tower Stage v Bratislave.

+

Ilona, žena Hviezdoslavova v Bratislave Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici uvedie v rámci Anasoft litera fest inscenáciu Ilona, žena Hviezdoslavova. Predstavenie inšpirované knižkou Jany Juráňovej Žila som s Hviezdoslavom si môžete pozrieť v sobotu 25. apríla 2015 o 20.00 v priestore A4 v Bratislave.

+

Za Bohuslavou Vargovou-Hábovčíkovou Pripomeňme si túto výnimočnú osobnosť (5. 12. 1951 - 2. 4. 2015), ktorá podporovala ľudí s psychickými ochoreniami, aby sa nebáli hovoriť o sebe a umelecky sa prejavovať. Svojím životom a prácou prispievala k „rúcaniu bariér medzi zdravými a psychicky chorými ľuďmi“ pomocou poézie, divadla i filmu. Česť jej pamiatke.

+

Známi muži podporujú Istanbulský dohovor Známi herci, speváci, športovci, výtvarníci a hudobníci spojili sily a rozhodli sa konať proti násiliu páchanému na ženách. Prichádzajú s dôležitým posolstvom: všetci sa môžeme stať súčasťou riešenia tohto závažného spoločenského problému. Preto podporujeme urýchlenie ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktorý navrhuje komplexné riešenia násilia páchaného na ženách. Po prvý raz v Slovenskej republike vystupujú známi muži spoločne, aby odkázali iným mužom, že páchať násilie na ženách je neprijateľné. Pripojili sa tak ku kampani ľudskoprávnej organizácie Možnosť voľby, ktorá sa dlhodobo zaoberá ľudskými právami žien a témou násilia páchaného ženách.

 

***
Budeme rady, ak pre Vás budú ASPEKTovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalšie a ďalších, ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám ASPEKTovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE.
*****
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava,
02 5249 1639 , aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk

 

***

  

 

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.