Nevybavená záležitosť (e-kniha)

Z predchádzajúcej spomienkovej knihy – rozhovoru s Agnešou Kalinovou Mojich 7 životov - si Jana Juráňová odniesla viacero načatých príbehov. Jeden z nich sa stal inšpiráciou pre prózu Nevybavená záležitosť. Autorka sa cez príbeh mladej ženy na starom portréte ponára do životov iných, aby do nich vtiahla aj nás: so zmyslom pre kontrast detailne konkretizuje priestory, do ktorých jemne a hĺbavo skicuje protagonistky svojej prózy (ja-rozprávačku, Editu, Mačku, Soňu, Marišku...) a ich interakcie s okolím. V útržkoch minulosti sa tu zrkadlí súčasnosť a vice versa.

 

 

Objednajte si e-knihu a hneď môžete začať čítať.

Objednajte si papierovú knižku a užite si šuchot strán.

 

 

1593

Realizované s finančnou podporou Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky.

 

Počet strán: 
152