Pusinky nie sú na rozkaz

Vymaľovánka
Preklad: 
Jana Cviková, Mária Štefánková

Vymaľovánka sprevádza rovnomennú knižku, ktorá je jedinečným príspevkom k prevencii sexuálneho zneužívania detí.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v knižnici ASPEKTU.

Kniha Pusinky nie sú na rozkaz je jedinečným príspevkom k prevencii sexuálneho zneužívania detí. Jasným a názorným spôsobom pomenúva isté situácie, o ktorých sa môžeme s dieťaťom rozprávať konkrétne, na úrovni primeranej jeho veku a skúsenosti.

Kniha Pusinky nie sú na rozkaz podáva pomocnú ruku aj dospelým: Núti ich, aby sa zamysleli nad tým, kde sú hranice výchovy k poslušnosti a úcte voči autoritám, nad právom detí brániť svoje osobné hranice, ale aj nad rozdielnymi možnosťami dievčat a chlapcov uplatňovať toto právo.