Bukrétu? Radšej knihu!

„Bolo by veľmi žiadúcno, keby sme si na Slovensku, aspoň tam, kde to pomery umožňujú, zakladali čítacie spolky pre ženské.“

Elena Maróthy-Šoltésová

 

Čítací spolok v ASPEKTE vedieme už dlho, navštíviť ho môžete každý utorok a štvrtok. Na „emdéžet“ sa náš spolok presunie do  KC Dunaj v Bratislave, kde predstavíme najnovšie aspekťácke tituly Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žienTerézia Vansová – Slovenka doma i na cestách. Keďže už niekoľko mesiacov nás zaplavuje bujará predčasná predvolebná kampaň, venovať sa budeme predovšetkým Političkám.

 

K problematike politickej a verejnej participácii žien nájdete v našej knižnici aj tieto tituly:


Antić, Milica G. - Ilonszki, Gabriela: Women in Parliamentary Politics : Hungarian and Slovene Cases Compared. 1. vyd. Ljubljana : Mirovni Inštitut, 2003.

Appelt, Erna – Neyer, Gerda (ed.): Feministische Politikwissenschaft. Wien : Verlag für Gesselschaftskritik, 1994.

Cviková, Jana – Juráňová, Jana (ed.): Hlasy žien : Aspekty ženskej politiky. 1. vyd. - Bratislava : Aspekt, 2002.

Farkašová, Katarína a kol.: Volebné právo žien : vybrané texty. 1. vyd. Bratislava : OZ Aliancia žien Slovenska, 2002.

Filadelfiová, Jarmila - Bútorová, Zora - Gyárfášová, Oľga: Ženy a muži v politike : Súhrnná správa o stave spoločnosti I. In Mesežnikov, Grigorij (ed.): Slovensko 2002. 1. vyd. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2002.

Filadelfiová, Jarmila – Radičová, Iveta – Puliš, Peter: Ženy v politike : dôsledok tranzície verejnej politiky? 1. vyd. Bratislava : S.P.A.C.E., 2000; Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2000.

Haisová, Marie (ed.): Růže mezi trním : Ženy v politickém životě: Sborník ze semináře Ženy a politika, Praha. 1996. Praha : Zelený kruh, 1996.

Hoecker, Beate (ed.): Handbuch Politische Partizipation von Frauen in Europa. 1. vyd. Opladen : Leske + Budrich, 1998.

Jonášová, Kateřina - Jonssonová, Pavla - Kotišová, Miluš: Viditeľná žena - The Visible Woman. 1. vyd. Praha : Prezidentka.cz, 2007.

Kobová, Ľubica - Maďarová, Zuzana: Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou : Aspekty parlamentných volieb. 1. vyd. Bratislava : Aspekt, 2007.

Plichtová, Jana (ed.): Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku : teória a realita. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2010.

Rakušanová, Petra: Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? 1. vyd. Praha : Fórum 50 , 2006.

Šimunková, Dagmar – Vranová, Zuzana (zost.): Podpora účasti žien vo verejnom a politickom živote SR : Projekt MATRA. 1. vyd. Bratislava : Profesionálne ženy o.z., 2004.

Vodrážka, Mirek (ed.): Politika s ženami či bez žen? 1. vyd. Praha : Nadace Gender Studies, 1996.

Yuval-Davis, Nira – Werbner, Pnina (ed.): Women, Citizenship and Difference. 1. vyd. London - New York : Zed Books, 1999.