Ítéčkárky

1603

 
Autorka knihy Ženský algoritmus Lenka Hlinková pracuje v oblasti IT desať rokov, pričom v poslednom období sa venuje najmä vývoju softéru na pozícii projektovej manažérky. Nielen touto knihou, ale aj ďalšími aktivitami sa usiluje motivovať dievčatá a ženy, aby vstúpili do IT sektora. 
 
Publikácia s podtitulom IT potrebuje viac žien a viac žien potrebuje IT faktografickým spôsobom odkrýva svet informačných technológií a poukazuje na prekážky, ktorým ženy čelia pri vstupe do tohto sektora i priamo v ňom (napr. stereotypné vnímanie žien ako matiek, platová nerovnosť). Autorka sa venuje aj téme diskriminácie a sexuálneho obťažovania žien v „mužskom“ svete IT, teda problémom, ktorým ženy čelia v rôznych oblastiach trhu práce a spoločnosti. 
 
Kniha Lenky Hlinkovej môže podporiť mnohé ženy v ich rozhodnutí vstúpiť do sektora IT a udržať sa v ňom. Venuje sa aj takým témam, ako je príprava na pohovor, kriticky sa stavia k všeobecnému trendu neprijímať matky a budúce matky do IT sektora. Kniha obsahuje mnoho zaujímavých a prehľadných grafov, tabuliek, informácií a námetov na ďalšie čítanie. Nadväzuje na medzinárodný trend v tematizovaní rodovej segregácie na trhu práce so zameraním na pôsobenie (a nedostatočné zastúpenie) žien v oblasti informačných technológií. Zároveň sa prihovára čitateľstvu na Slovensku, ktoré sa už mohlo zoznámiť s problematikou rodovej segregácie vo vzdelávaní, pri výbere povolania aj na trhu práce (napr. v oblasti vzdelávania) a preskúmať aj štruktúrny charakter a súvislosti tohto javu. Autorka sa usiluje nabúravať predsudky o ženách v povolaniach súvisiacich s technológiami a sprostredkovať svoje skúsenosti ženám a dievčatám, ktorých by práca v IT mohla zaujímať. 
 
Do Knižnice ASPEKTU darovala knihu autorka a pripísala aj venovanie: „IT svet potrebuje viac žien, viac feministiek.“ Vrele súhlasíme a za knihu, ktorú odteraz nájdete v našej knižnici, ĎAKUJEME!