Prvá slovenská učebnica rodových štúdií v knižnici ASPEKTU

159Učebnica rodových štúdií Rodové štúdiá: Súčasné diskusie, problémy a perspektívy, ktorú editorsky pripravili Zuzana Kiczková a Mariana Szapuová z Centra rodových štúdií Univerzity Komenského, je kolektívnym dielom autoriek zaoberajúcich sa rodovými štúdiami a feminizmami v rozmanitých vedných disciplínach na Slovensku. Publikácia ponúka pohľad do aktuálnych problematík a polemík rodových štúdií zohľadňujúc ich teoretické i praktické aspekty. Hoci je koncipovaná ako učebnica, neobmedzuje sa na formu metodicky spracovaného učiva a neponúka súbor hotových poznatkov, ale čitateľkám a čitateľom predostiera analytické pohľady autoriek do konkrétnych problémov. „Zámerom editoriek bolo, aby texty, ktoré vypracovali jednotlivé autorky pomocou vlastnej argumentácie, štruktúry a štýlu, boli vzájomne previazané intertextovými odkazmi,“ uvádza sa v editoriáli publikácie.

Knihu môžete študovať už aj v knižnici ASPEKTU, do ktorej ju darovali editorky a spoluautorky Zuzana Kiczková a Mariana Szapuová. Ďakujeme.

Viac informácií o knihe ako aj o spoluautorkách nájdete v našom knižničnom on – line katalógu TU.