Ema Kurtová

1948

knižnica ASPEKTU

Emu sprevádzajú témy feminizmu od útleho veku a už počas strednej školy začala navštevovať aspektovskú knižnicu. Časom sa jej záujem o feminizmus pretavil aj do spolupráce s ASPEKTOM, kde sa od roku 2020 stará o chod knižnice a aspektovské cice.