Knižná edícia - novinky

Násilie v rodine

Super Tajné
Louise Dow, Stephanie Dowrick and Jacky Harding

Publikácia formou komiksu hovorí dospievajúcim o tom, čo je to násilie v rodine, z čoho vzniká, čo sa dá proti nemu urobiť.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

ASPEKT 1/1999 - Násilie II

Ďalšie číslo Aspektu venované násiliu je zamerané na násilie páchané na deťoch, ale vracia sa aj k téme násilia na ženách.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.


 

Čudná ženská a iné hry

Nina Sadur

Päť hier - päť rôznych svetov. Nevyčerpateľná obrazotvornosť a šťavnatý jazyk preslávili autorku doma i v zahraničí.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

 

Materská láska

4,18 €
História materskej lásky od 17. storočia po súčasnosť
Elisabeth Badinter

Francúzska filozofka a sociologička skúma materskú lásku ako fenomén, ktorý sa v priebehu histórie mení; je spoločenským produktom a prostriedkom na ovplyvňovanie a ovládanie žien.

 

Price in ASPEKT: 
4.18 €

ASPEKT 1/2003-2004 - Príbehy žien

2,50 €

Základný steh, ktorým sme zlátali aj tento Aspekt a ktorý je príznačný pre všetky predchádzajúce čísla, stále opakuje jedno a to isté: Aj žena je človek a (ako to vyjadrila historička Gerda Lerner) Každá žena sa zmení, keď pozná, že má dejiny.

 

Price in ASPEKT: 
2.50 €

ASPEKT 1/2002 - Telo sa stalo slovom

2,50 €

Tvár tohto čísla Aspektu sa sformovala z napätia medzi telom a slovom.

 

Price in ASPEKT: 
2.50 €

ASPEKT 2/2001 - D(r)ámy

2,50 €

Dámy a drámy: od prvej dramatičky, cez rodovo rozkolísaného Shakespeara až po súčasné slovenské autorky.

 

Price in ASPEKT: 
2.50 €

ASPEKT 2/2000 - 1/2001 - Patriarchát

2,50 €

Deľba práce na domácu, neplatenú prácu a na prácu mimo domu, teda prácu platenú, pornografia, vzťah nadradenosti a podriadenosti, rovnosť šancí

Price in ASPEKT: 
2.50 €

ASPEKT 1/2000 - Nerodíme sa ako ženy, stávame sa nimi

Číslo Aspektu venované socializácii dievčat a chlapcov je ilustrované kolážou zo šlabikárov a iných učebníc, v ktorých sa odrážajú rodové stereotypy.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

 

ASPEKT 2/1999 - Osobné je politické

2,50 €

Glorifikácia privátnej sféry žien a reálne spoločenské zhodnocovanie verejnej sféry politiky a podnikania, ktorá patrí mužom. Mali by, môžu a budú muži podporovať feminizmus? V čísle nájdete aj rozhovor s kandidátkou na prezidentku, s Magdou Vášáryovou.

 

Price in ASPEKT: 
2.50 €
Syndicate content