Uršuľa Kovalyk: Travesty šou

„Jelena Horáčková nikdy nevstávala skôr ako o dvanástej. Životný štýl jej predlžoval noc a zjedol skoré rána. Najmenej tridsať rokov nevidela východ slnka, nepočula ranný spev vtákov a neregistrovala hučanie smetiarskeho auta."

Čítajte ukážku

Kniha: Travesty šou

Ako citovať tento článok:

red. Uršuľa Kovalyk: Travesty šou In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/12/2012. Získané 24/06/2024 - 05:56. Dostupné na http://aspekt.sk/node/1130