Ženy Novembra 1989 po rokoch

Súčasne zaužívané diskurzy neumožňujú ženám uspokojivo a beztrestne tematizovať svoje skúsenosti a zvýznamňovať svoje činnosti. Je preto dôležité, aj prostredníctvom tematizovania skúseností žien v nežnej revolúcii, hľadať spôsoby, akými by ženy v jazyku, spoločnosti i v histórii mohli skúsenosti vyjadrovať. A postupne sa dopracúvať k takej histórii, akú opisuje feministická historička Joan Wallach Scott (2007), histórii, ktorá ponúka nové pohľady na staré otázky, redefinuje staré problémy v novom jazyku, zviditeľní ženy ako aktívne účastníčky a „vytvorí analytický odstup medzi zdanlivo nemenným jazykom minulosti a našou vlastnou terminológiou“.

Prečítajte si celú analýzu rozhovorov s účastníčkami novembrových udalostí: Ženy Novembra 1989.

Ako citovať tento článok:

red. Ženy Novembra 1989 po rokoch In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 14/11/2013. Získané 25/07/2024 - 17:53. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2109