Hana Gregorová v literárnokritickom hodnotení

V článku Zorné polia a pohyblivé hranice. Slovenská literárna veda 2007 spomína autor Jaroslav Vlnka aj knižku Hana Gregorová - Slovenka pri knihe, ktorú v roku 2007 vydal ASPEKT v edícii Čítanka.

„Členky združenia Aspekt Jana CvikováJana Juráňová zostavili reprezentatívny výber z literárnej a publicistickej tvorby Hany Gregorovej (1885–1958) Slovenka pri knihe (Aspekt), ktorý otvára novú knižnú edíciu vydavateľstva Aspekt zameranú na prezentáciu tvorby starších slovenských autoriek. Dvojica autoriek predstavuje žánrovo pestrú literárnu tvorbu a publicistiku H. Gregorovej, ktorej nebolo ľahostajné postavenie ženy v súdobej spoločnosti. Feministické názory a zápas o rovnocennosť, ekonomickú samostatnosť a najmä za právo na vzdelanie žien sprítomňuje táto kniha väčšinou svojho rozsahu. Takisto reflektuje autobiografické momenty, spomienky na detstvo a spolužitie s manželom – významným realistickým autorom Jozefom Gregorom–Tajovským. Spomienky približujú aj vzťah Hany Gregorovej k literatúre, jej tvorivý vývin a zachytávajú aj jej verejnú činnosť súvisiacu s riešením ženských otázok. Zostavovateľky ukazujú ako sa Gregorovej podarilo oživiť dobovú atmosféru a sprítomniť významné osobnosti českého a slovenského literárneho a kultúrneho života. Cviková a Juráňová v prvej čítanke z pripravovanej série vydavateľstva Aspekt dosiahli cieľ, keď vytvorili komplexný osobnostný portrét Hany Gregorovej."

Celý článok čítajte na www.litcentrum.sk.

Ako citovať tento článok:

red. Hana Gregorová v literárnokritickom hodnotení In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/07/2011. Získané 13/04/2024 - 02:57. Dostupné na http://aspekt.sk/node/216