Vidíme si do hrncov, ale nechceme sa poznať

Jana Juráňová hovorí v Literárnej revue o svojej najnovšej knihe Nevybavená záležitosť a o rôznych spoločenských aj individuálnych fenoménoch, ktoré v sebe kniha nesie. Autorka rozpráva, prečo sa vrátila k téme vojnovej Slovenskej republiky, ktorej sa venovala už v románe Orodovnice (2007), alebo ako sa nezreflektovaná minulosť krajiny môže stať zbraňou v rukách nezodpovedných politikov. Spomenie príbeh obrazu, ktorý v kufri precestoval oceán, a využívanie písomného prejavu v písomnom prejave. Napokon si spolu s Janou Juráňovou môžeme položiť otázku, či sme uzavretí a uzavreté, a aj napriek tomu, že si cez dvere a okná vidíme do hrncov, nechceme sa poznať.

Rozhovor Dada Nagya s Janou Juráňovou si môžete vypočuť v Literárnej revue z 8. marca (od 28. minúty relácie).

Ako citovať tento článok:

red. Vidíme si do hrncov, ale nechceme sa poznať In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 27/03/2014. Získané 23/05/2024 - 21:10. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2198