Prezidentské voľby a mužskosť

Ani deň pred prezidentskými voľbami v roku 2014 nám na Slovensku prezidentka nehrozí. Až hrozivo aktuálny je však článok Jany Cvikovej spred niekoľkých rokov. Až mrazivo trefný, ak zvážime fakt, že bol o prezidentských voľbách v USA. Pripomeňme si niektoré jeho časti a atmosféru prezidentovania trochu chronologicky a trochu v priamom prenose.

„Ono Mr. President nie je len obyčajným oslovením – sprevádza ho erotika moci. Heterosexuálna, založená na vnímaní ženskosti a mužskosti ako protipólov. Podčiarkuje tradičné hodnoty mužskosti ako neoblomnosť či nárokovanie si priestoru. (...)

Požiadavka, aby sa identifikoval s prácou, obsahuje aj povinnosť uprednostniť prácu pred vzťahmi s blízkymi. No súčasne je výrazom jeho mužstva usporiadaná rodina s usporiadanými rolami. (...)

Sexuálne škandály paradoxne erotiku moci neohrozujú, skôr šteklia. Je to tvrdý muž, schopný viesť vojnu, bojovník, ochranca. Za morom i u nás je autorita mužského rodu.“

Jana Cviková: Ms. President. Celý článok si môžete prečítať na: archiv.aspekt.sk

Ako citovať tento článok:

red. Prezidentské voľby a mužskosť In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 27/03/2014. Získané 25/07/2024 - 18:51. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2199