Think Tank Feministyczny: Poľské ženy štrajkujú

Poľský inštitút v Bratislave a ASPEKT
pozývajú na diskusiu s názvom
Think Tank Feministyczny: Poľské ženy štrajkujú

KEDY: piatok 23. mája 2014, 18.00 hod.
KDE: Poľský inštitút, Nám. SNP 27, Bratislava

Priame zahraničné investície prinášajú zisky aj pracovné miesta, no pre pracovníčky a pracovníkov vo výrobných dielňach znamenajú často nízky zárobok, zlé pracovné podmienky, pracovnú neistotu a nedostatok času pre rodinu a blízkych. O tom a o ďalších podobných témach budú diskutovať sociologičky Małgorzata Maciejewska a Zofia Nawrocka, členky organizácie Think Tank Feministyczny.

Počas večera sa budú premietať dokumentárne filmy Zvláštne zóny vykorisťovania (2013, Specjalne Strefy Wyzysku) a Štrajk matiek (2010, Strajk Matek).

Moderuje Ľubica Kobová (ASPEKT), filozofka, pracovníčka na Katedre genderových studií FHS UK v Prahe.

 

Z finančným prispením:

 

 

  

 

Projekt Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít bol podporený sumou 80928 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Ako citovať tento článok:

red. Think Tank Feministyczny: Poľské ženy štrajkujú In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/05/2014. Získané 14/06/2024 - 02:35. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2225