Zvláštne zóny vykorisťovania

red.

Na podujatí Think Tank Feministyczny: Poľské ženy štrajkujú, ktoré sa uskutoční v piatok 23. mája v Poľskom inštitúte v Bratislave, premietneme film Zvláštne zóny vykorisťovania so slovenskými titulkami.

 

(Specjalne strefy wyzysku, 2013, 48 min)

 

Poľsko je jediný štát Európskej únie, v ktorom existujú tzv. zvláštne ekonomické zóny – regióny, v ktorých neplatí štandardná daňová a pracovná legislatíva. V jednej takejto zóne neďaleko Vroclavu sídli aj čínska továreň Chung Hong. V lete 2012 v nej pracujúci z anarchosyndikalistických odborov Iniciatíva pracujúcich (Inicjatywa Pracownicza) vyhlásili štrajk. Všetci štrajkujúci boli prepustení, niektorí z nich ale súd s továrňou o svoje prepustenie vyhrali. V dokumente z produkcie SzumTv a Think Tank Feministyczny pracujúce a pracujúci rozprávajú o zlej práci v továrni, ťažkých podmienkach sociálnej reprodukcie, štrajku aj o perspektívach a prekážkach, ktoré sa štrajkujúcim pracujúcim otvorili.

Vznik filmu podporil Global Fund for Women.

Ako citovať tento článok:

red. Zvláštne zóny vykorisťovania In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 22/05/2014. Získané 17/07/2024 - 15:22. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2235