Luxus podrobnej a rozvetvenej interpretácie

Nová kniha Dereka Rebra môže na prvý pohľad vyvolať určitú skepsu. Takmer tristo strán solídneho vedeckého textu – o jednej autorke a jednom autorovi, o ich troch plus troch básnických zbierkach; čistá interpretácia, zdanlivo nekompatibilné, skôr od seba vzdialené interpretačné aspekty: rodový pohľad narazí na atribúty urbánne verzus rustikálne. Jozef Mihalkovič a Lýdia Vadkerti-Gavorníková už dlho majú svoje miesta v literárnej histórii; literatúra šesťdesiatych rokov, to bola a stále je obľúbená a atraktívna téma, značne vyšliapaná cesta v literárnovednej diskusii – takže žiadna novinka. Vzhľadom na interpretačné aspekty sa spočiatku vynorí aj obava, či autor monografie náhodou nenanúti istú konkrétnu interpretáciu, či básne vo vlastnom záujme neprekreslí.

Rebro však rýchlo vyvráti túto počiatočnú skepsu. Poučí nás osobitným spôsobom a rukopisom, pričom ponúka veľa vecí, ktoré by sme v takejto knihe ani neočakávali. Do problematiky nás uvedie rozsiahlym úvodom, v ktorom zadefinuje pojmy – kniha tým od prvej vety predstavuje korektne vypracovanú monografiu. V jednotlivých kapitolách však Rebro poukazuje na to, že obmedzením a ohraničením určitých pojmov sa ukáže ich bezhraničnosť – rozvíja napríklad pojmy mýtus a archetyp v diskurze o Jungovi. Rebro je diskurzívny, orientuje sa v určitej línii, nechá sa však viesť intuíciou a stále novými asociáciami.

O knihe Dereka Rebra Rodový pohľad na previazanosť urbánneho a rustikálneho v poézii Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefa Mihalkoviča píše Andrea Reynolds. Celý článok si môžete prečítať na: glosolalia.sk, pôvodne vyšiel v časopise RAK, č. 3/2014.

Ako citovať tento článok:

red. Luxus podrobnej a rozvetvenej interpretácie In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/06/2014. Získané 13/07/2024 - 04:42. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2246