Normálny rod a perverzný sex

Kateřina Lišková o sexuologických diskurzoch v Československu v období normalizácie:

„Sexuologie zřejmě poskytovala ´normalizovanému´ státu vědění, které stát mohl použít ke svým účelům. Zároveň mocně posilovala sekulární charakter komunistického státu. Jako disciplína přinášela sexuologie emancipační diskursy legitimizující slast, které se vymezují vůči náboženským doktrínám, jež sexualitu po staletí formovaly z hlediska ovlivňování prokreace. Ovšem situace je opět ambivalentní: sexuologie explicitně propaguje osvícenské přístupy k sexu a proti tmářským názorům církve používá diskurs viny, disciplíny a vykoupení... Sexuologie, podobně jako církev, formuluje autoritativní rozhodnutí stran jedincovy sexuality a činí tak vskrytu, bez možnosti obyčejných smrtelníků vyjádřit se, či jen vědět, co autority probírají.“

Celý článok nájdete na webovej stránke časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum. Časopis si môžete kúpiť každý utorok a stredu od 14.00 do 18.00 v knižnici ASPEKTU.

O premenách československej sexuológie v období od 50. do 80. rokov 20. storočia bude Kateřina Lišková hovoriť v pondelok 22. septembra v ASPEKTE.

Ako citovať tento článok:

red. Normálny rod a perverzný sex In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 11/09/2014. Získané 24/06/2024 - 06:36. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2281