O feminizmoch v Modrom salóne SND

Ako možno rozmýšľať a rozprávať o feminizme? Pomáha ženám? Pomáha mužom? A čo pomáha feminizmu? Pozrite si diskusiu s Janou Cvikovou a Janou Štúrovou o individuálnej a štruktúrnej rovine rodovej (ne)rovnosti. Moderoval Štefan Hríb.

Pomáha feminizmus ženám? časť 1

 

 

 

 

 

 

Pomáha feminizmus ženám? časť 2

 

 

 

 

 

 

Ak chcete vedieť viac, o tom, čo je feminizmus, si môžete prečítať aj v knižke bell hooks Feminizmus do vrecka.

Ako citovať tento článok:

red. O feminizmoch v Modrom salóne SND In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/10/2014. Získané 16/07/2024 - 21:35. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2295