bell hooks o manželstve a partnerstve

„Patriarchálna mužská nadvláda bola tou silou, ktorá spôsobovala rozvraty a rozvody manželstiev a partnerstiev v našej spoločnosti. Všetky súčasné štúdie o úspešných manželstvách poukazujú na to, že rodová rovnosť vytvára prostredie, v ktorom partneri pociťujú akceptáciu. Prijatie vytvára lepšie vzťahy a aj v prípade, keď manželstvo nevydrží, bude priateľstvo rovnocenných ľudí, ktoré je základom tohto puta, pokračovať. Je preto dôležité, aby sme v budúcom feministickom hnutí venovali menej času kritike patriarchálnych manželských pút a väčšmi vyzdvihovali hodnotu vzťahu rovnocenných ľudí, vzťahu založeného na princípoch rovnosti a úcty, pretože ak má byť partnerstvo naplnené a ak má vytrvať, sú preň dôležité obojstranná spokojnosť a spoločný vývin.“

bell hooks v knihe Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách. Prečítajte si celú časť Oslobodenie manželstva a partnerstva.

Ako citovať tento článok:

red. bell hooks o manželstve a partnerstve In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 28/01/2015. Získané 23/07/2024 - 20:29. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2330