Učíme (sa) o tradičnej rodine

Ako vyzerá „tá“ tradičná rodina, o ktorú sa vedú spoločenské a politické spory? Nazrime napríklad do učebníc, aký obraz rodiny ponúkajú deťom. O toto sa vedú spory?
 

„Neviem, ako sa na svoju rodinu pozeral Lojzo a či ju nakreslil aj s vlčiakom a s papagájom, ktorých chovajú na dvore a v kuchyni. Ja som našu rodinu opísal takto:
Našu rodinu tvorí otec, mama, ja a malá dvojročná Katka. Otec pracuje na vodnom diele v Gabčíkove a od tých čias, ako sa pokazili vráta na prvej plavebnej komore, nemá na nás čas. O tom, že ešte žijeme, vie od mamy, s ktorou sa každý večer zhovára a informuje ju, ako pokračujú opravárenské práce. My, jeho deti, Katka a ja, ho vidíme iba v nedeľu ráno. Mama nám povedala, že nás má veľmi rád. Tak mu veríme.
Aj mamička mu verí, lebo ešte nikdy neklamala. Keď povie, že nám upečie palacinky, ak jej pomôžeme utrieť riad a vyniesť smeti, tak nám upečie celý tucet. Mamička nás má rada a často hovorieva: Čo by som si bez vás...“


Článok Kto je moja rodina je z Čítanky pre 2. ročník ZŠ.

Viac o obraze rodiny v učebniciach nájdete na webovej stránke ruzovyamodrysvet.sk a v knižke Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky.

Ako citovať tento článok:

red. Učíme (sa) o tradičnej rodine In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 29/01/2015. Získané 23/07/2024 - 19:49. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2333