O náboženskom živote v knihe Láska je láska

Do predreferendového čítania sme vybrali aj úryvok z knihy Ellen Bass a Kate Kaufman Láska je láska. Knižka pre lesbickú, gejskú a bisexuálnu mládež. Prečítajte si časť venovanú náboženskému životu: vyjadrenia dievčat a chlapcov, ktorí sa vyrovnávali s neheterosexuálnou orientáciou v kontexte viery a náboženských komunít, ako aj rôzne reakcie náboženských spoločenstiev na coming out gejskej, lesbickej a bisexuálnej mládeže.

 

***

Veľmi stručné odpovede pre prípad, že sa nechcete zapojiť do diskusie

V istých situáciách je jasné, že druhú stranu žiadne argumenty neovplyvnia. V takýchto prípadoch zvyčajne nemá zmysel, aby ste míňali čas a energiu tým, že sa zapojíte do diskusie na náboženské témy. Bude lepšie, ak si svoje úsilie uchováte pre ľudí, ktorí sú otvorení skutočnému dialógu. Nasleduje pár nápadov, ako uzavrieť neproduktívne spory:

Ak povedia: Homosexualita sa prieči bohu.
Môžete povedať: Láska sa nikdy neprieči bohu.
-
Ak povedia: Nebojíš sa, že pôjdeš do pekla?
Môžete povedať: Nie. Verím v boha alebo vyššiu moc, ktorá požehnáva moje ľúbostné vzťahy.
-
Ak povedia: V Biblii sa hovorí, že homosexualita je zvrátenosť.
Môžete povedať: Nadaní a inteligentní ľudia tisícky rokov diskutujú o interpretáciách Biblie. Rešpektujem tvoje právo na vlastnú interpretáciu a žiadam ťa, aby si rešpektoval moje právo na takú interpretáciu Biblie, ako ju chápem ja.

***

Čítajte celý knižný úryvok.

Text na stiahnutie: 
Ako citovať tento článok:

red. O náboženskom živote v knihe Láska je láska In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 04/02/2015. Získané 23/05/2024 - 18:51. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2339