Násilie páchané na ženách na divadelných doskách

Prešporské divadlo a Možnosť voľby pozývajú na inscenáciu Som najlepšia, ktorá sa bude hrať v pondelok 16. marca o 19.00 v priestoroch Ticho a spol. na Školskej ulici 14 v Bratislave. Po skončení predstavenia, ktoré pracuje s témou násilia páchaného na ženách, sa môžete zapojiť do debaty o tejto téme, jej umeleckom spracovaní a širších spoločenských súvislostiach násilia páchaného na ženách.

 

Diskutujú: Judita Hansman, Lenka Krištofová, Adriana Mesochoritisová a vy :-)
Moderuje: Andrej Findor

Inscenácia Prešporského divadla s názvom Som najlepšia vznikla v rámci širšieho projektu „Nevidíme? Nepočujeme? Nehovoríme? Mali by sme!“, ktorého názov je pre tému násilia páchaného na ženách príznačný. Otvára aj témy partnerských a rodinných vzťahov, komunikácie v rámci rodiny i spoločnosti, vzájomného zbližovania a vzďaľovania sa.

Hrajú: Elena Kolek-Spaskov, Judita Hansman

Námet, scenár, réžia: Judita Hansman, Ivan Blahút

Foto: Prešporské divadlo

#istanbulskydohovor

Ako citovať tento článok:

red. Násilie páchané na ženách na divadelných doskách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 13/03/2015. Získané 27/02/2024 - 04:00. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2364