Aj Slovensko môže byť krajinou, ktorá hovorí jasné NIE násiliu páchanému na ženách

Cieľom kampane KONAJME, ktorú na Slovensku v roku 2015 realizujú ženské mimovládne organizácie Fenestra, OZ Hana, Možnosť voľby, Pomoc rodine, Progresfem, Žena v tiesni spolu, Divadlo na opätkoch a Slovensko-český ženský fond, je posilniť dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku. Odkaz kampane je výzvou pre všetkých ľudí, organizácie, verejné a štátne inštitúcie na Slovensku, aby robili viac pre ochranu žien zažívajúcich násilie a vyvodzovali zodpovednosť voči mužom, ktorí sa násilne správajú.

Odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách bude môcť verejnosť vyjadriť na verejných zhromaždeniach Vypískajme násilie, ktoré sa uskutočnia v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Michalovciach, Martine, Bratislave a v Košiciach. „Pre ľudí, ktorí nebudú mať možnosť zapojiť sa do verejných zhromaždení Vypískajme násilie, sme pripravili webovú aplikáciu, cez ktorú môžu povedať NIE násiliu páchanému na ženách a takto vyjadriť svoj postoj,“ uviedla Karlovská.

Okrem toho si verejnosť v Spišskej Novej Vsi a v Košiciach bude môcť pozrieť výstavu Umlčané svedkyne, ktorá je spomienkou na ženy, ktoré boli zavraždené svojimi súčasnými či bývalými manželmi a partnermi v dôsledku dlhodobého násilia. Väčšina týchto žien cítila reálne ohrozenie svojho života a pokúšala sa vyhľadať pomoc. Vraždy žien sú mementom zlyhania nás všetkých v ochrane žien a detí pred zločinmi, ktoré sa odohrávajú v súkromí.

V rámci kampane bude 10. decembra 2015, na Medzinárodný deň ľudských práv už druhý krát udeľované ocenenie Piata žena. Dúfame, že ocenené pozitívne príklady budú inšpiráciou i motiváciou pre ďalších jednotlivcov a jednotlivkyne, organizácie či inštitúcie, aby konali proti násiliu páchanému na ženách.

Viac informácií o kampani a o problematike násilia páchaného na ženách nájdu ľudia na webovej stránke kampane a na Facebooku.

Ako citovať tento článok:

red. Aj Slovensko môže byť krajinou, ktorá hovorí jasné NIE násiliu páchanému na ženách In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 26/11/2015. Získané 17/07/2024 - 11:22. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2503