Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou

2,99 €
Aspekty parlamentných volieb
Editorka: 
Ľubica Kobová, Zuzana Maďarová

Siedma publikácia radu Aspekty prináša výsledky projektu Voľby do NR SR v roku 2006 - rodové aspekty, ktorý v roku 2006 ASPEKT realizoval s finančnou podporou Slovensko–českého ženského fondu. Je rozdelená do troch častí: prezentuje analýzu umiestnenia žien na kandidátnych listinách, venuje sa rodovej agende vo volebných programoch strán, ponúka mediálnu analýzu slovenských printových médií v čase pred voľbami i po voľbách z rodového hľadiska. Publikácia chce ponúknuť pohľad na to, ako sú ženy v politike symbolicky používané, aj na to, ako je ich pozícia systematicky podkopávaná samotnými straníckymi štruktúrami, politickým systémom, ale aj v novinárskej praxi.

Heslo „osobné je politické“ dnes v prenesenom význame platí najmä pre to, akú úlohu v politike zohrávajú médiá. Ako ukazuje analýza mediálneho zobrazovania političiek v tejto publikácii, osobné sa nestáva politickým rovnako pre ženy ako pre mužov. Političky a politici sú v čase individualizácie a personalizácie politiky stotožňovaní s rozličnými témami. Očakávame od nich riešenie problémov ako od konkrétnych jednotlivcov, ktorí do svojej práce zapájajú mediálne sprostredkúvané vlastnosti a schopnosti. Toto mediálne sprostredkovanie nadobúda na dôležitosti, no často zároveň spočíva na rodovej stereotypnosti

Number of pages: 
120
ISBN číslo: 
ISBN 978-80-85549-67-6 (2007)
Common Price: 
3.98 €
Price in ASPEKT: 
2.99 €
Príloha: 
Text na stiahnutie: