Dve tváre sviatku žien

„Medzinárodný deň žien (MDŽ) patrí do skupiny sviatkov, ktoré za minulého režimu získali pochybný nádych, hoci si to vôbec nezaslúžili. Slávil sa oficiálne, takpovediac povinne a pritom málokto vedel, čo vlastne pripomína. Ako väčšina nanucovaných osláv, i táto sa redukovala na skratku MDŽ, súdružský príhovor a následné kolektívne opíjanie sa na pracovisku, v tomto prípade doplnené rozdaním klinčekov či bonboniér kolegyniam.“
Prečítajte si článok historičky Maríny Zavackej o histórii Medzinárodného dňa žien. Dozviete sa viac o skutočnej podstate tohto sviatku a o tom, prečo je dôležité si ho pripomínať aj dnes. Celý článok vyšiel na stránkach časopisu História a v elektronickej podobe ho nájdete TU.

Ako citovať tento článok:

red. Dve tváre sviatku žien In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 01/03/2016. Získané 04/03/2024 - 08:11. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2591