Prvé vydanie literárnokritickej diskusie LQ-literárny kvocient je už online

O knihách Ireny Brežnej Nevďačná cudzin(k)a a Zusky Kepplovej Reflux

Literárnokritická séria debát o súčasnej slovenskej literatúre LQ-literárny kvocient sa začala diskusiou o knihách Ireny Brežnej Nevďačná cudzin(k)a a Zusky Kepplovej Reflux, ktoré spája zobrazovanie vzťahu cudziny a domova, cudzieho a svojho. Stretnutie moderovala Marta Součková, hosťami boli Gabriela Magová, Radoslav Passia a Peter Zajac.

Zámer spravidelniť a inštitucionalizovať výmenu názorov literárnych kritičiek a kritikov je dobrá správa pre slovenskú literatúru a jej aktívny život. Želám šťastnú ruku pri výbere kníh a diskutujúcich aj do ďalších pokračovaní.

Osobne ma pravdaže potešil záujem o román Ireny Brežnej, ktorý vyšiel v ASPEKTE. Škoda len tých častí diskusie, ktoré vypovedajú viac o redukovanom chápaní feministickej a rodovej perspektívy skúmania literatúry zo strany niektorých jej aktérov, ako aj o zúženom chápaní feminizmu a rodu ako analytickej kategórie vôbec, než o autorkinom písaní. V prípade tvorby totiž o feministickej či rodovej literatúre hovoriť nemožno. Pri nepochopiteľne motivovanom odkazovaní na genderizmus sa tak medzi riadkami mimovoľne dozvedáme aj to, že  ako sa zdá  problémom vyžadujúcim si literárnoobrannú tematizáciu môže ešte stále byť skutočnosť, že kniha vyšla v ASPEKTE. Teším sa, že Nevďačná cudzin(k)a napriek tomuto biľagu žne čitateľský aj literárnokritický záujem.   

Ako citovať tento článok:

red. Prvé vydanie literárnokritickej diskusie LQ-literárny kvocient je už online In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/08/2016. Získané 25/07/2024 - 19:08. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2697