Postanasoftálne o nevďačnej cudzinke

ASPEKT vyberá blog Beáty Grünmannovej o románe Nevďačná cudzin(k)a:

Kniha Nevďačná cudzin(k)a (Die undankbare Fremde) zdvihla vlnu záujmu už v roku 2012, keď vyšla vo Švajčiarsku, v nemeckom origináli. Hlavným dôvodom bolo zrejme to, že imigrantka nezachovala štandardnú zdvorilosť, ale zverejnila zoznam vlastností a konania domáceho obyvateľstva, ktoré ju iritovali od čias, keď sa v krajine hodiniek a syrov usídlila. Rok 1968 predstavoval obdobie, kedy boli imigranti z Československa vítaní s otvoreným náručím, súcitom. Stačilo prijať podávanú ruku, naučiť sa reč, prispôsobiť sa. Po neveľmi dlhej dobe sa človek mohol začleniť do miestneho života. Veľa priateľov mojich rodičov zvolilo túto cestu. Nepoznám nikoho, kto by ľutoval, že získal švajčiarske občianstvo. Nepoznám nikoho, kto by tam biedil.

Pôvod autorky dovoľuje označiť knihu za slovenskú a zúčastňovať sa slovenských literárnych súťaží. Preklad Jany Cvikovej, ktorý vznikol v spolupráci s Irenou Brežnou je výborný, slovenčina je zrazu nezvykle výrazovo bohatý jazyk, hoci popri nemčine je zvyčajne len chudobnou sirotou. Nemčina je košatá a bohatá a Irena Brežná si zo zvládnutia „Hochdeutsch“, spisovnej nemčiny, urobila cieľ aj záchranné koleso. V majstrovskom zvládnutí nemčiny oslobodenej od švajčiarskych hrôz našla spôsob, ako v krajine fungovať, dať najavo svoje schopnosti a kompetentnosť, pritom nestratiť celoživotný postoj cudzinky, ktorá si zachováva osobnostnú autonómiu. Kniha sa dočkala slovenského prekladu v roku 2014 a je víťazom ceny Dominika Tatarku, ocitla sa aj vo finále ceny Anasoft litera, dnes už vieme, že nevyhrala.

Celý blog si môžete prečítať na: grunmannova.blog.sme.sk

 

Ako citovať tento článok:

red. Postanasoftálne o nevďačnej cudzinke In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 22/11/2016. Získané 18/04/2024 - 18:44. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2739