Občianky a revolucionárky v časopise Rexter

ASPEKT vyberá recenziu Venduly Divišovovej na knihu Občianky a revolucionárky (ASPEKT 2015):

Texty překládané kromě editorek také dalšími překladatelkami jsou velmi čtivé. Neobjevují se pasáže, které by naznačovaly neobratný nebo významově nesprávný překlad. I teoretické pasáže jsou dobře srozumitelné a pracují s jasně pochopitelnou terminologií. V neposlední řadě stojí za zmínku grafická úprava publikace. Na obou stranách obálky knihy jsou na bílém pozadí uvedeny různé klíčové názvy a koncepty (např. „hyperracionalita školy“ nebo „sexismus v opozičním hnutí)“, před kterými se vždy nachází číslo strany, na kterém se tento pojem také vyskytuje. Kniha tak má už na pohled vyšší potenciál upoutat pozornost než jen titulem.

Knížku lze doporučit nejen zájemcům o feministickou teorii, ale mnohem širšímu okruhu čtenářů. Díky interdisciplinárnímu zaměření příspěvků budou její poznatky přínosné jak pro zájemce o gender studies, tak pro sociology či politology. Užitečnou kritiku představuje i pro práci historiků, když v některých příspěvcích ukazuje, jak jsou narativy o významných historických událostech zatížené patriarchálními rámci. Nakonec můžou být podobně laděné výzkumy inspirací i výzvou pro bezpečnostní studia. Jak v poslední studii dokazuje B. Maiguashca, feministická teorie obohacuje například teorie sociálních hnutí. Nepochybně stojí za to zabývat se jejich uplatnitelností třeba také v případě povstaleckých skupin či teroristických organizací. Mnohem více pozornosti by si pak (nejen v rámci bezpečnostních studií) zasloužily rovněž každodenní habituální aktivity aktérů, které jsou mnohem subtilnější než často zkoumané zlomové okamžiky, ale přitom neméně důležité. Tento přístup už nicméně předjímá například Jeff Huysmans (2011) se svými banálními, malými bezpečnostními nic (little security nothings). Obecně tak podobná feministická kritika nemusí být jenom cílem, ale hlavně východiskem, jak na realitu nazírat komplexněji, a to nejen s ohledem na specifické postavení žen.

Celú recenziu si môžete prečítať v časopise Rexter: 1/2016: www.rexter.cz

Ako citovať tento článok:

red. Občianky a revolucionárky v časopise Rexter In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 22/11/2016. Získané 30/03/2023 - 04:12. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2741