Feministky hovoria o práci

ASPEKT vyberá recenziu publikácie Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu, ktorú zostavila Ľubica Kobová. Celý text politológa Tomáša Profanta z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe si môžete prečítať na: pravda.sk

Kniha týždňa: Feminizmus v kapitalizme

Feminizmus má mnoho tvárí. Na jednej strane sa zdá, že z kedysi radikálneho ženského hnutia sa dnes stal nástroj slúžiaci korporátnym záujmom. Na druhej strane feminizmus spája boj za rodovú rovnosť s bojom proti vykorisťovaniu. (...)

Smutný obraz o výrobe spotrebiteľských tovarov, ktoré dennodenne využívame, dopĺňa teoretickejšia kapitola o marxistickom feminizme od Miroslavy Mišičkovej. Okrem iného sa zaoberá otázkou, či by kapitalizmus dokázal prežiť bez útlaku žien. Vzhľadom na zmeny v posledných desaťročiach, ktoré pre mnohé ženy na Západe znamenali opustenie domácnosti v prospech námezdnej práce mimo domova, autorka argumentuje v prospech prekonania predstavy, že kapitalizmus a patriarchát sú nevyhnutne prepojené.

Kapitalizmus sa bez útlaku žien zaobíde, hoci ho vie využívať vo svoj prospech. Okrem neplatenej práce v domácnosti, ktorá udržuje kapitalistickú výrobu v chode a zároveň nepriamo prispieva k ziskom firiem, ženy často zastávajú slabšie platené prekérne zamestnania, čím takisto zaisťujú vyššie zisky pre majiteľov kapitálu. Útlak žien taktiež rozdeľuje pracujúcu triedu, v ktorej ženy namiesto spájania sa s mužmi v boji proti vykorisťovaniu v prvom rade bojujú proti rodovému útlaku. Dá sa len súhlasiť s autorkou, že sociálna veda potrebuje analyzovať historicky špecifické formy prepojenia kapitalizmu a patriarchátu namiesto budovania transhistorických teórií, ktoré meniaca sa realita jednoducho vždy dobehne. (...)

Je skvelé, že feministky dnes hovoria o práci a ešte lepšie, že tým problematizujú rodový útlak v korporáciách, kriticky sa venujú marxistickému feminizmu a že prinášajú pohľad do života slovenských opatrovateliek. Idú tak proti trendu neoliberálneho feminizmu korporátnej sociálnej zodpovednosti. Tento typ diskusie potrebuje nielen slovenský feminizmus, ale aj širšie ľavicové hnutie, ktoré bude spájať rodový boj s bojom triednym i rasovým.

 

Celú recenziu čítajte na: pravda.sk

Ako citovať tento článok:

red. Feministky hovoria o práci In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 23/06/2017. Získané 24/02/2024 - 15:26. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2829