Aspektovské knihy s predplatným časopisu Kapitál

Vianočný darček, ktorý vám bude robiť radosť priebežne celý rok. Aj to je ročné predplatné kultúrno-spoločenského mesačníka Kapitál, ktorý si môžete objednať s aspektovskými knihami Feministky hovoria o práci a Občianky a revolucionárky. Klikajte na crodwfundingovú kampaň TU.

 

O mesačníku Kapitál

„Chceme zhromažďovať kultúrny, umelecký a intelektuálny kapitál, ktorý sa nám dnes zdá roztrúsený do malých špecializovaných periodík a kultúrnych komunít. Kapitál vznikol z hladu po periodiku, ktoré by združovalo kvalitnú angažovanú publicistiku venujúcu sa kultúrnym (literatúra, film, hudba, divadlo, architektúra, výtvarné umenie a iné) i širším spoločenským fenoménom (napr. džentrifikácia miest, feministické reflexie spoločenských otázok, prieniky kultúrnych a politických analýz, postavenie menšín na Slovensku atď.). Eseje, recenzie, rozhovory, glosy, úvahy, pôvodná tvorba (poézia i próza) a preklady – to všetko sprevádzané ilustráciami, grafikami a maľbami domácich i zahraničných umelcov,“ píše o mesačníku rôznorodá redakcia. My veríme, že aj umelkýň a tešíme sa, že môžeme mesačník podporiť našimi knihami.

  

O knihe Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu

Akými premenami prechádza práca? Sú premeny práce na Slovensku niečím výnimočné či skôr kopírujú globálne trendy? A aká je práca žien? Publikácia, ktorú zostavila Ľubica Kobová, ponúka iné nazeranie na prácu, než je obyčajne zvykom. Ťažiskový – hoci nie výlučný – je tu dôraz na pracovnú etiku, etnografickú metódu výskumu a kapitalizmus ako logiku vysvetľovania aj pojem dožadujúci sa bližšieho vysvetlenia. V textoch piatich autoriek sa v rôznej miere krížia tri uvedené perspektívy, aby nám naraz priblížili aj znesamozrejmili niečo, čo považujeme za „bežnú“ prácu.

 

O knihe Občianky a revolucionárky. Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty

Publikácia, ktorú zostavili Alexandra Ostertágová a Zuzana Maďarová, prináša výber šiestich prekladových štúdií. Opisuje príbehy žien, ktoré sú z občianskeho a revolučného priestoru vylučované, a pritom hľadajú spôsoby, ako sa vlastným životom aj slovami do týchto priestorov opätovne vpisovať a ako ich zároveň prepisovať. Nazrite do školských tried, diania v poľskej Solidarite či revolučnom hnutí 1968 v Mexiku, domácností migrantiek v Číne a premýšľajte o teóriách občianstva a sociálnych hnutí.

Ako citovať tento článok:

red. Aspektovské knihy s predplatným časopisu Kapitál In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 12/12/2017. Získané 16/07/2024 - 22:38. Dostupné na http://aspekt.sk/node/2880