Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU – 29. 11. 2018

Otvárajte kalendárky a poznačte si – štvrtok 29. novembra 2018, ASPEKT, Mýtna 38 Bratislava.

O 14.00 totiž otvoríme dvere našej knižnice a nezavrieme ich až do večera. Budete mať dosť času, aby ste:

  • s Janou Cvikovou, Janou Juráňovou, Evou Gatialovou a Zuzanou Maďarovou prekonzultovali vašu prácu z oblasti feminizmov a rodových štúdií;
  • zapojili sa do špeciálneho programu o rodových aspektoch digitalizácie;
  • lepšie spoznali fond aspektovskej knižnice;
  • zaregistrovali sa do knižnice ASPEKTU úplne zadarmo.

 

Podrobný program DOD v knižnici ASPEKTU.

 

 

Tešíme sa na stretnutie!

aspekťáčky

1613

Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu rodovej rovnosti zameranej na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.

 

Ako citovať tento článok:

red. Deň otvorených dverí v knižnici ASPEKTU – 29. 11. 2018 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/11/2018. Získané 27/11/2021 - 03:21. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3002