Násilie v rodine

Super Tajné
Preklad: 
Mária Štefánková

Spoločné vydanie s Pro Familia, Humenné. Prvá publikácia svojho druhu na Slovensku. Formou komiksu hovorí dospievajúcim o tom, čo je to násilie v rodine, z čoho vzniká, čo sa dá proti nemu urobiť. Vydanie obsahuje SOS telefónne linky pre deti a mládež a adresár psychologicko-poradenských pracovísk na Slovensku.

Kniha je vypredaná, požičať si ju môžete v Knižnici ASPEKTU.

Násilie v rodinách býva často skryté. Nikto nesmie používať násilie voči inému. Niektorí ľudia si myslia, že násilie v rodine je v poriadku, ale to je omyl: akékoľvek násilie je trestné. Ak v tvojej rodine dochádza k násiliu, nie je to tvoja vina. Násilnícke správanie kohokoľvek iného nezávisí od teba. Nemôžeš ho vyvolať, ani mu zabrániť. Násilie nemožno ospravedlniť hnevom. Ani opitosťou. Násilie nemožno ospravedlniť ničím. Násilie je trestný čin. Za násilie je zodpovedný len ten, kto sa ho dopúšťa. Ak sa niekto voči tebe dopustil násilia, existujú ľudia, ktorí ti môžu pomôcť.

 

Počet strán: 
18
ISBN 80-967585-9-4 (1998)