Volíme Európu!

V sobotu 25. mája sú voľby do Európskeho parlamentu

Pred vstupom Slovenska do Európskej únie sme si okrem iného položili otázku: "Načo je ženám EÚ?" 
Naša feministická úderka sa pri návšteve v Bruseli sprvu sústredila najmä na to, čo sa môže vďaka členstvu v EÚ zmeniť u nás: Bude sa napríklad rodová demokracia a "zelená" politika vôbec - zo sociálneho aj enviromentálneho hľadiska - konečne brať vážne? 
No priamo na tvári miesta sme nakoniec s istými obavami pochopili najmä to, že aj Slovensko ZMENÍ Európsku úniu. V sobotných voľbách máme možnosť spolurozhodnúť o tom, akým spôsobom sa to udeje v najbližších rokoch, či smerom k hľadaniu riešení pre pokojné spolužitie ľudí a ľudí s prírodou alebo smerom k spochybňovaniu najvážnejších súčasných problémov a siláckych sebaprezentácií. 

Je dôležité ísť voliť spolužitie a spoluprácu, lebo siláctvo a prospechárstvo si hlasy zabezpečí.

 

Ak by vás zaujímal pohľad do obdobia pred vstupom SR do Európskej únie, pozrite sprievodkyňu, ktorú sme vydali v medzinárodnej spolupráci:

1697

Ako citovať tento článok:

red. Volíme Európu! In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 24/05/2019. Získané 18/10/2021 - 09:03. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3086