Laureátkou Ceny P. O. Hviezdoslava sa stala Julia Sherwood

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska ocenila preklady do angličtiny
Julia Sherwood sa stala laureátkou Ceny Pavla Országha Hviezdoslava za preklad a šírenie slovenskej literatúry za rok 2018, ktorú udeľuje Asociácia organizácií spisovateľov SlovenskaRozhodla o tom porota v zložení Jana Cviková, Igor Hochel a Peter Juščák. V stredu 28. marca na diskusnom seminári o prekladoch slovenskej literatúry do angličtiny v Zichyho paláci cenu odovzdal predseda AOSS, básnik Erik Markovič, ktorý okrem iného zdôraznil, že Julia Sherwood, rod. Kalinová, preložila viacero z najvýznamnejších literárnych diel súčasnej slovenskej literatúry a má nepopierateľné zásluhy na propagácii a šírení dobrého mena slovenskej literatúry v zahraničí, okrem svojich knižných prekladov napr. aj prostredníctvom e-časopisu Asymptote; za dôležité a významné je možné považovať aj jej hodnotové postoje prezentované i v ďalších súvisiacich aktivitách. 
Julia Sherwood preložila napríklad knihy J. Juráňovej, U. Kovalyk, D. Kapitáňovej, Ballu, P. Vilikovského.
 
 
1703
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Zichyho paláci hovorila Julia Sherwood aj o tom, čo pre ňu udelenie ocenenia znamená. Akoby sa uzavrel kruh: Chcela študovať jazyky, no pre politickú nepohodlnosť rodičov Agneše a Jána Kalinovcov ju v 70. rokoch na vysokú školu neprijali. Toto sa stalo poslednou kvapkou pre rozhodnutie rodiny vysťahovať sa z Československa. Napokon študovala jazyky na Západe a po roku 1989 sa opakovane vracia na Slovensko. Od roku 2008 sa intenzívne venuje prekladaniu najmä slovenskej literatúry.  
Rozhovor, ktorý s ňou pre Rádio Devín pripravila Ivica Ruttkayová, si môžete vypočuť TU.
 
 
1705
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spisovateľka Jana Juráňová a prekladateľka jej románu Žila som s Hviezdoslavom do angličtiny. 
S bratislavskými fotografiami Hany Fábry, ktoré boli v marci 2019 vystavené v Zichyho paláci.
 
1708
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debaty po oficiálnej časti podujatia. 
 
JULIA SHERWOOD sa narodila a vyrastala v Bratislave, v Československu (v dnešnej Slovenskej republike), odkiaľ sa roku 1978 spolu s rodičmi (spisovateľom Ladislavom Jánom Kalinom a novinárkou Agnešou Kalinovou) vysťahovala do Západného Nemecka, kde vyštudovala slavistiku a anglistiku. Po štúdiu anglických a slovanských jazykov a literatúry v Kolíne, Londýne a Mníchove sa usadila vo Veľkej Británii. Viac ako 20 rokov pôsobila v mimovládnom sektore, pracovala na Medzinárodnom sekretariáte Amnesty International v Londýne, neskôr v organizácii Save the Children. V rokoch 2008 - 2014 žila v Spojených štátoch v Severnej Karolíne, kde sa začala venovať prekladaniu. Od roku 2008 pracuje ako slobodná prekladateľka zo slovenčiny, češtiny, poľštiny, ruštiny a nemčiny do angličtiny (s Petrom Sherwoodom), ako aj do slovenčiny. Je stálou spolupracovníčkou portálu salon.eu.sk a Stredoeurópskeho fóra. Je editorkou pre Slovensko v časopise Asymptote (medzinárodný online literárny časopis), administruje FB stránku Slovak Literature in English Translation. Žije v Londýne.
 
 
Foto: archív ASPEKTU
Ako citovať tento článok:

red. Laureátkou Ceny P. O. Hviezdoslava sa stala Julia Sherwood In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 27/05/2019. Získané 18/10/2021 - 10:05. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3088