Andrea Bokníková o knihe Potopené duše

„Všetko sa začalo pred skoro dvadsiatimi rokmi, keď som sa začítala do veršov, ktoré sú podľa mňa dobré a prekvapilo ma, že boli zabudnuté,“ hovorí literárna vedkyňa Andrea Bokníková o začiatkoch jej bádania, ktoré viedlo až k vydaniu zbierky Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia. Čítanka približuje život a tvorbu dvanástich výnimočných poetiek. Mnohé ich básne zostali len v rukopisoch a sprístupňujú sa po prvý raz, mnohé boli roztratené v periodikách a vychádzajú po prvýkrát knižne, mnohé upadli do zabudnutia rovnako ako ich autorky.

„Básne som odpisovala z rukopisov, periodík, minimum aj zo zbierok. Na stole sa mi stretávali moje odpisy rukou, xeroxy, fotografie, skeny a utriediť ich bolo treba u každej poetky cez iný kľúč,“ vysvetľuje zostavovateľka knihy Andrea Bokníková. A prečo má zmysel publikovať básne, ktoré vznikli pred sedemdesiatimi až sto rokmi? „Môžu osloviť, ako keby boli napísané dnes,“ dodáva. Viac sa dozviete v krátkom videu.

Zostavovateľka: Andrea Bokníková

Redakčné spracovanie: Jana Juráňová a Jana Cviková

Grafická úprava: Jana Sapáková

Vydavateľstvo: ASPEKT

Video: Jaroslava Jelchová

 

Z obsahu

Editoriál
Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia (úvodná štúdia)

Ľudmila Groeblová (1884 – 1968)
Šára Buganová (1906 – 1978)
Zora Jesenská (1909 – 1972)
Henny Fiebigová (1917 – 2016)
Nora Preusová (1922 – 2006)
Viola Štepanovičová (1921 – 1973)
Hana Záhorská (1919 – 2011)
Elena Kamenická (1917 – 1953)
Sláva Manicová (1918 – 2014)
Bela Dunajská (1921 – 2008)
Viera Szathmáry-Vlčková (1900 – 1966)
Viera Markovičová-Záturecká (1910 – 1953)

Sunken Souls From Works by Slovak Women Poets in the First Half of the 20th Century (Summary)

 

Knihu si môžete objednať TU.

Nazrite do knihy Potopené duše.

Čítajte editoriál knihy.

 

Ako citovať tento článok:

red. Andrea Bokníková o knihe Potopené duše In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 30/05/2019. Získané 18/10/2021 - 09:35. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3095