Sprievodné podujatia k výstave Anny Daučíkovej

Pozývame na sprievodné podujatia k výstave

Anna Daučíková. Work in progress: 7 situácií / 7 Situations

 

Večer ASPEKTU na výstave s Annou Daučíkovou, Janou Cvikovou, Janou Juráňovou a Monikou Mitášovou.

KEDY: štvrtok 5. marca 2020, 18.00

„Je osobné politické?“ a iné historické i aktuálne „situačné“ otázky zaznejú na diskusnom večere feministického časopisu a rovnomennej organizácie ASPEKT, ktorá pôsobí od začiatku 90. rokov minulého storočia. Anna Daučíková je jednou z jej kľúčových zakladateliek. O peripetiách feministického myslenia a praxe i umeleckej tvorby sa s Annou Daučíkovou budú zhovárať ďalšie aspekťáčky – literárna vedkyňa Jana Cviková, spisovateľka Jana Juráňová a kurátorka výstavy Monika Mitášová.

 

Ako sa z Druhej stala Prvá

Náučná prechádzka slovenským filmom na výstave Anny Daučíkovej s Evou Filovou.

KEDY: štvrtok 12. marca 2020, 18.00

 „Si iba žena, žena.“, „Nemáš chlopa, nemáš pravdy.“, „Ženy treba držať nakrátko... Narob jej deti a máš pokoj.“ Aj takéto repliky zabávali divákov pred rokom 1990. A žiaľ, zabávajú dodnes. Aké boli ženské postavy v slovenskom filme pred rokom 1990 a čo sa odvtedy vo filmových príbehoch (a nielen v nich) zmenilo? O rodových stereotypoch a ich prekonávaní v slovenskom hranom, dokumentárnom i televíznom filme s filmovou historičkou Evou Filovou.

 

Podujatia budú prebiehať na 3. poschodí Esterházyho paláca, na Námestí Ľ. Štúra 4 v Bratislave. Výstava potrvá do 29. 3. 2020. Kurátorkou výstavy je Monika Mitášová.

 

 Vstupné: 2 €/ 1 €

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Sprievodné podujatia k výstave Anny Daučíkovej In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 24/02/2020. Získané 30/03/2023 - 02:45. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3209