WikiGap 2020

Ženy a feministické témy patria do Wikipédie

V ASPEKTE sme pripravili zoznam podnetných žien z histórie i súčasnosti, organizácií i tém, ktoré by v najväčšej internetovej encyklopédii Wikipédia nemali chýbať. Wikimedia Slovensko v spolupráci so švédskym veľvyslanectvom na Slovensku totiž organizuje podujatie WikiGap, na ktorom plánujú nedostatočné pokrytie článkov venujúcim sa ženám, ľudským právam žien, rodovej rovnosti a feminizmom trošku napraviť. Pridajte sa aj vy v sobotu 7. novembra od 10.00 do 16.00 online. Viac o podujatí a registrácii nájdete TU.

 

Aktérky v histórii a súčasnosti

 1. Bancíková Mária, herečka, učiteľka (1913 – 1962)

Lexikón slovenských žien (pdf)

Divadelný ústav

Česko-slovenská filmová databáza 

 1. Bartuszová Júlia, insitná maliarka (1904 – 1990)

Lexikón slovenských žien (pdf)

Web umenia 

Trnavský samosprávny kraj 

 1. Bellová Mária, lekárka (1885 – 1973)

Lexikón slovenských žien (pdf)

Prvá 

Historia nova (O žurnále

Ženy v meste

 1. Bosáčková Eva, botanička, ochranárka prírody (1933 – 1987)

Lexikón slovenských žien (pdf)

 1. Brežná Irena, spisovateľka (článok existuje, na doplnenie)

ASPEKT 

Literárne centrum 

 1. Ceboli Pavla, autorka memoárov (1885 – 1971)

Lexikón slovenských žien (pdf)

Juráňová Jana: Autorka bez koncovky 

 1. Bukvová-Daxnerová Viera, prekladateľka, ochotnícka herečka (1892 – 1962)

Lexikón slovenských žien (pdf)

Literárne centrum 

Národný cintorín v Martine 

 1. Cviková Jana, prekladateľka, vydavateľka

ASPEKT 

Ruzovyamodrysvet.sk 

 1. Daučíková Anna, umelkyňa

má český článok, myslím, že by bolo fajn mať aj slovenskú verziu, neviem, či zvyknete prekladať, tá česká je celkom fajn. Len chýba napr. zmienka o poslednej výstave pri príležitosti jej 70. narodením - info tu.

Artbase 

 1. Fedelešová Margita, biochemička (1925 – 1975)

Lexikón slovenských žien (pdf)

SAV 

 1. Gregorová Hana, spisovateľka, osvetová pracovníčka, obhajkyňa práv žien (heslo existuje, na doplnenie)

Antifašistická čítanka 

Z knihy Hana Gregorová – Slovenka pri knihe (Cviková, Jana – Juráňová, Jana, ed.) (pdf)

 1. Grófová Marta, onkologička (1936 – 1997)

Lexikón slovenských žien (pdf)

 1. Gyurkyová Jana, podnikateľka v papiernictva (1796 – 1865)

Lexikón slovenských žien (pdf)

 1. Havelková Hana, sociologička, teoretička, pedagogička (1949 – 2020)

Sokolová Věra 

Karlova Univerzita (práce) 

 1. Hrebendová Jana, zdravotnícka a osvetová pracovníčka (1812 – 1880)

Lexikón slovenských žien (pdf)

Pravda 

 1. Hrínová Barbora, spisovateľka, dramaturgička (1984)

ASPEKT 

 1. Juráňová Jana, spisovateľka, vydavateľka

ASPEKT 

Literárne centrum 

Webová stránka Jany Juráňovej 

Kniha Naničhodnica (pdf)

 1. Kamenická Elena, spisovateľka (1917 – 1953)

Bokníková Andrea, Potopené duše (úvodná štúdia) (pdf)

Profil Kamenickej v knihe Potopené duše (pdf)

 1. Khollová-Zelenayová Augustína, včelárka (1882 – 1938)

Lexikón slovenských žien (pdf)

 1. Mesochoritisová Adriana, obhajkyňa ľudských práv žien, politologička

ASPEKT 

Z rozhovoru pre Ženy v meste 

 1. Pauliny-Tóthová Margita, spisovateľka, prekladateľka publicistka, priekopníčka ženského hnutia (1873 – 1948)

Lexikón slovenských žien (pdf)

Digitálna knižnica a digitálny archív 

Literárne centrum 

 1. Pietrová Mária, ochotnícka herečka, režisérka, prekladateľka (1879 – 1956)

Lexikón slovenských žien (pdf)

Živena 

Národný cintorín v Martine 

 1. Pivková Anna, lekárka, horolezkyňa (1908 – 1983)

Lexikón slovenských žien (pdf)

 1. Szathmáry-Vlčková Viera, spisovateľka, prekladateľka (1900 – 1966)

Lexikón slovenských žien (pdf)

Bokníková Andrea, Potopené duše (úvodná štúdia) (pdf)

Profil v knihe Potopené duše (pdf)

O knihe Potopené duše

Literárne centrum 

 1. Vansová Terézia (heslo existuje, na doplnenie)

Jana Cviková: Editoriál knihy Terézia Vansová – Slovenka doma i na cestách 

Profil v knihe Terézia Vansová – Slovenka doma i na cestách (pdf)

Ruzovyamodrysvet.sk 

 

Ľudskoprávne a feministické organizácie, ktoré po roku 1989 významne prispeli k presadzovaniu ľudských práv žien a rodovú rovnosti (len výber)

 1. Možnosť voľby

Iniciatíva Možnosť voľby, kniha Možnosť voľby. Aspekty práv a zodpovednosti (doc)

Moznostvolby.sk

 1. Občan, demokracia a zodpovednosť

Odz.sk - o nás

Odz.sk - v skratke

 1. Aliancia žien

Aliancia žien - história

kniha Feminizmy pre začiatočníčky, profil organizácie, s. 102 

 1. Pro Familia

Profil organizácie v knihe Piata žena. Aspekty násilia páchaného na ženách (pdf)

ASPEKT 

 1. Esfem

Esfem.sk

Ruzovyamodrysvet.sk 

profil v knihe Učitelia a riaditeľky (pdf)

 1. Fenestra

Fenestra

kniha Feminizmy pre začiatočníčky, s. 32-33 

 1. ASPEKT

ASPEKT

Vanda Černohorská: „Ďakujeme, že ste si všetky dobré rady nechali pred dverami“: O ASPEKTu a on-line feminismu v československém kontextu 

Feminizmy pre začiatočníčky, s. 19-20 

 1. Ženské kruhy

Výročná správa o prvom roku fungovania organizácie 

Výročné správy

Stručné info, Denník N 

Ľudia ľuďom 

 1. Prizma

Prizma Košice

Cena Inakosti za počin roka 

 1. Iniciatíva Inakosť (na doplnenie)

Feminizmy pre začiatočníčky, s. 41-104   

O In Poradni 

     11. Nebudeme ticho

Nominácia na Cenu Františky Plamínkové 

Prvé protesty Nebudeme ticho 

Protesty máj 2019 Maternice Slovenska týmto vyhlasujú občiansku neposlušnosť! 

Protesty september 2019 

Návrhy október 2019 

Protesty november 2019 

 

Tematické oblasti, ktoré sa týkajú ľudských práv žien a feminizmov

 1. Rod (článok existuje, ale je potrebné ho upraviť)

Ekvivalentným pojmom pre anglický termín gender je v slovnčine rod. To by mal reflektovať aj článok:

Feminizmy pre začiatočníčky, s. 13-14 

Glosár rodovej terminológie 

Cviková Jana, Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre, s. 31-46 (pdf)

 1. Rodové stereotypy

Ruzovyamodrysvet.sk 

Rodová rovnosť (stránka odboru rodovej rovnosti MPSVR SR) 

Bosá Monika – Minarovičová Katarína, s. 5-22 

 1. Sexuálne a reprodukčné práva

ASPEKT 

Poradňa pre občianske a ľudské práva 

Občan, demokracia a zodpovednosť 

Možnosť voľby 

 1. Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (doplnenie existujúceho článku)

Možnosť voľby 

Vývoj Istanbulského dohovoru v SR 

 1. Maskulinita

Glosár rodovej terminológie 

Ruzovyamodrysvet.sk 

Egger Renate: Tradičná mužskosť a násilie 

 1. Femininita

Glosár rodovej terminológie 

Ruzovyamodrysvet.sk 

Egger Renate o tradičnej ženskosti a spojení s násilím 

 1. Neplatená práca

Glosár rodovej teminológie 

Celoštátna stratégia rodovej rovnosti na roky 2014-2019 

 1. Rodovo podmienené násilie

Výsledky prieskumu Eurobarometer 

Ruzovyamodrysvet.sk (vzorec) 

Zastavmenasilie.sk (pojmy) 

Moznostvolby.sk (prevencia) 

Fenestra (fakty o násilí) 

Moznostvolby.sk Ako pomáha kategória rodu pri odstraňovaní násilia? 

 1. Rodovo citlivá výchova

Ruzovyamodrysvet.sk 

Rodová rovnosť 

Bosá Monika, s. 55-63 

 1. Rodovo citlivý jazyk

Ruzovyamodrysvet.sk 

Diskriminácia v jazyku, s. 6-8 

Ako súvisí jazyk s demokraciou, s. 17 

Ako používať rodovo vyvážený jazyk? s. 4-8 

Generické maskulínum, s. 18-22, 51-56 

Rodovo vyvážený právny jazyk, s. 39-41 

 

 

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. WikiGap 2020 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 06/11/2020. Získané 25/07/2024 - 17:43. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3270