Počas pandémie sa zhoršuje porušovanie práv žien a novorodených detí

Tlačová správa združení Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy

BRATISLAVA, 29. októbra 2020. Združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) a Ženské kruhy upozorňujú, že počas krízovej pandemickej situácie sa zhoršuje porušovanie ľudských práv žien a ich novorodených detí v súvislosti s pôrodmi. Medzi obzvlášť závažné formy porušení patrí separácia matiek a ich novorodencov. Organizácie pripomínajú, že aj v tejto zložitej situácií musia zdravotnícke zariadenia a štát dbať na poskytovanie pôrodnej starostlivosti spôsobmi, ktoré sú v súlade s ľudskoprávnymi a zdravotníckymi štandardmi.

Už počas prvej vlny pandémie ľudskoprávne organizácie upozorňovali na zhoršovanie situácie s porušovaním práv žien a detí v pôrodniciach. Druhá vlna priniesla rovnaké zistenie. „Naďalej napríklad pretrváva separácia novorodených detí od matiek, ktorá sa ešte posilňuje v prípadoch, keď rodí žena s pozitívnym testom alebo s príznakmi typickými pre ochorenie COVID-19. Vyskytli sa viaceré prípady, keď ženy s týmto ochorením prepustili z pôrodnice na druhý deň po pôrode, avšak ich deti zostali v nemocnici bez akéhokoľvek kontaktu s matkou. Rovnako sa vyskytujú prípady, keď rodičia niekoľko dní alebo týždňov nemajú žiaden kontakt so svojimi novorodencami umiestnenými na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Fotky, ktoré rodičom posiela zdravotnícky personál, sú slabou náplasťou na chýbajúci kontakt a deťom blízkosť vzťahovej osoby nijako nenahrádzajú,“ uviedla Miroslava Rašmanová zo združenia Ženské kruhy.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) majú byť ženy aj v prípade ochorenia alebo podozrenia z nákazy COVID-19 podporované v tom, aby bezprostredne po pôrode boli so svojimi deťmi v kontakte koža na kožu, dojčili a po pôrode boli ubytované s deťmi 24 hodín denne na jednej izbe. Ochorenie COVID-19 alebo podozrenie z nákazy nemá byť vnímané ako dôvod na preventívne oddeľovanie novorodencov od ich matiek a nedojčenie. Zdravotné riziká separácie a nedojčenia podľa WHO prevyšujú zdravotné riziká nákazy novorodencov koronavírusom.  WHO aj v súvislosti s pandémiou zdôrazňuje, že každá žena, a teda aj žena s ochorením COVID-19 alebo jeho príznakmi, má právo na pozitívnu pôrodnú skúsenosť.

„Je veľmi znepokojivé, ak ministerstvo zdravotníctva vydáva verejné vyhlásenia o možnosti dlhšej separácie novorodencov od matiek s ochorením na COVID-19. Tak, ako by nikomu nenapadlo odnímať pozitívne testovaným rodičom ich staršie deti, neexistuje žiadny právny dôvod, na základe ktorého by bol takýto postup možný v prípade novorodencov. V zmysle medzinárodného práva navyše separácia matiek a ich novorodených detí predstavuje kruté a neľudské zaobchádzanie,“ uviedla Janka Debrecéniová z ODZ.

ODZ a Ženské kruhy upozorňujú, že majú informácie aj o ďalších formách porušovania práv rodiacich žien počas pandémie. Jedným z nich je porušovanie zásady, že akýkoľvek úkon zdravotnej starostlivosti je možné vykonať len so slobodným a informovaným súhlasom dotknutej osoby. Medzi ďalšie porušenia patrí aj upieranie práva na sprevádzajúcu osobu niektorými nemocnicami, alebo jej podmieňovanie aktuálnymi negatívnymi testami na COVID-19, zabezpečenými sprevádzajúcou osobou, či zakúpením hygienických balíčkov od nemocníc. Ako zdôrazňuje Debrecéniová, táto prax je opäť v rozpore so základnými právami rodiacich žien a s odporúčaniami WHO na čas pandémie. Navyše je osobitne diskriminačná voči ženám so slabším sociálnym zázemím, keďže mať neustále k dispozícii aktuálny PCR test nie je lacné ani logisticky jednoduché.

Organizácie zdôrazňujú, že si v plnej miere uvedomujú, že súčasná situácia v súvislosti s pandémiou je vážna a veľmi problematické sú aj podmienky, v ktorých fungujú nemocnice a zdravotnícky personál. „Z nedávneho spoločného monitoringu našich organizácií, ktorého výsledky zverejníme v priebehu niekoľkých týždňov, vyplynulo, že rodiace ženy rozumejú potrebe protiepidemiologických opatrení, dodržiavajú ich dobrovoľne a väčšinou aj iniciatívne. Vážnosť situácie si však vyžaduje vynaložiť viac úsilia aj na zlepšenie komunikácie a budovanie pocitu bezpečia a dôvery zo strany zdravotníckeho personálu, čo v konečnom dôsledku môže pomôcť aj samotnému personálu v jeho náročnej práci“, uzatvára Rašmanová.

 

Kontakty pre médiá:

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD., debreceniova@odz.sk, 0905 825 408

Mgr. Miroslava Rašmanová, zenskekruhy@zenskekruhy.sk, 0903 323 936

 

 

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Počas pandémie sa zhoršuje porušovanie práv žien a novorodených detí In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 24/11/2020. Získané 25/07/2024 - 18:05. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3275