Ďakujeme za príspevok k feministickej budúcnosti

Ak čítate naše knihy, články, navštevujete aspektovskú knižnicu a páčia sa vám naše podujatia, prácu ASPEKTU môžete podporiť príspevkom na účet: SK02 3100 0000 0040 0075 3115 Prima banka Slovensko, a.s. Do správy pre prijímateľku uveďte „dar". Ďakujeme za príspevok k feministickej budúcnosti.

Vaše aspekťáčky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. Ďakujeme za príspevok k feministickej budúcnosti In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 22/12/2020. Získané 25/07/2024 - 18:08. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3283