Jednorožce a Naničhodnica vo výbere študentskej verzie Anasoft litera

Medzi piatimi titulmi, ktoré odborná porota nominovala na cenu René – Anasoft litera gymnazistov a gymnazistiek, sú aj dve aspektovské knihy. Román Jany Juráňovej Naničhodnica a debutová zbierka Barbory Hrínovej Jednorožce sa budú uchádzať o priazeň študentiek a študentov vybraných gymnázií a stredných škôl. Tešíme sa a všetkým nominovaným gratulujeme!

Nominovaná päťka:

Nataša Holinová: Prípad starej dámy (Ikar 2020)

Barbora Hrínová: Jednorožce (ASPEKT 2020)

Jana Juráňová: Naničhodnica (ASPEKT 2020)

Richard Pupala: Ženy aj muži, zvieratá (Lindeni 2020)

Zuzana Šmatláková: Nič sa nestalo (Marenčin PT 2020)

O výbere rozhodla odborná porota v zložení: Radka Denemarková, Mária Ferenčuhová, Patrik Garaj, Rafał Majerek a Marta Součková.

Rafał Majerek o výbere uviedol:

„Pri výbere kníh nominovaných na cenu René som vychádzal z dvoch základných myšlienok. Po prvé – ponúknuť mladým čitateľkám a čitateľom z estetického a literárneho hľadiska hodnotné diela, ktoré predstavujú rôzne žánre a poetiky a významným spôsobom spolutvoria pluralitný priestor súčasnej slovenskej literatúry. Po druhé – poukázať na texty, ktoré môžu byť podnetom na diskusiu, ktoré môžu nabádať k reflexiám, týkajúcim sa, tak osobných – intímnych, rodinných, ako aj spoločenských problémov. Myslím si, že päťka, na ktorej sme sa zhodli tieto predpoklady spĺňa. Rôznorodosť umeleckých postupov ukazuje tvorivú energiu, prítomnú v aktuálnej slovenskej tvorbe, diela sa rozličným spôsobom dotýkajú dôležitých otázok - medziľudských vzťahov, pamäte, hľadania identity, sociálneho vylúčenia, negatívnych javov v spoločenskom živote. Verím, že nominované texty dokážu zaujať mladých ľudí, stanú sa východiskom k vášnivým debatám, a predovšetkým budú viesť k výborným čitateľským zážitkom.“

Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. Cieľom je priblížiť súčasnú domácu prózu mladšej generácii, viesť študentov a študentky k pochopeniu a interpretácii literárneho textu, stavaniu argumentov a rozvoju kritického myslenia.

Zdroj: litcentrum.sk

 

Ako citovať tento článok:

red. Jednorožce a Naničhodnica vo výbere študentskej verzie Anasoft litera In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 09/06/2021. Získané 29/01/2023 - 07:43. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3330