Webové stránky a ňjúvinky v roku 2020

Správa o činnosti ASPEKTU

Aj v roku 2021 sme spravovali webové stránky www.aspekt.sk, ruzovyamodrysvet.skglosar.aspekt.sk.

 

Glosár rodovej terminológie prináša, objasňuje a aktualizuje rodovú terminológiu v slovenskom jazyku. Webový portál www.aspekt.sk prináša rôzne informácie dôležité z feministických a rodových aspektov. Vo webzine ASPEKTin pozývame na podujatia, informujeme o aktuálnych udalostiach, komentujeme, recenzujeme, teoretizujeme, zhovárame sa, publikujeme literárne texty a pod. Webová stránka ruzovyamodrysvet.sk sa zameriava na rodovo kompetentnú pedagogiku. Ponúka materiály a podnety na štúdium i hru: videá z divadelných predstavení, diskusií a prednášok, informácie o rôznych vzdelávacích aktivitách, metodiky, tipy na študijnú literatúru, ako aj samotnú študijnú literatúru. 

 

Na webové stránky www.aspekt.sk pribudlo v roku 2020 viac ako 70 článkov a audiovizuálnych materiálov. Stránku www.aspekt.sk navštívilo mesačne v priemere vyše 9 000. Tešíme sa na vaše ďalšie príspevky a návštevy.

 

O aktuálnych aj nadčasových textoch sme informovali v dvoch vydaniach informačného bulletinu Aspektovské ňjúvinky.

 

Ako citovať tento článok:

red. Webové stránky a ňjúvinky v roku 2020 In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 15/02/2021. Získané 23/05/2024 - 19:56. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3437