Ružový a modrý svet

Rodové stereotypy a ich dôsledky
Editorka: 
Jana Cviková, Jana Juráňová

Knihu v spolupráci s Aspektom vydalo združenie Občan a demokracia. Svet sa vyvíja smerom k väčšej rovnoprávnosti, k akceptovaniu inakosti a k otvorenosti. Škola sa môže – a má – na tomto vývoji podieľať. Ružový a modrý svet mapuje rodové stereotypy, ktoré vytvárajú a reprodukujú nerovnosť dievčat a chlapcov, žien a mužov. Vďaka bohatému výberu textov, obrázkov a metodickej prílohe môže byť odhaľovanie klišéovitých postojov, ktoré bránia osobnému rozvoju detí, napínavou poznávacou hrou.

Redaktorka: Juliana Szolnokiová Koordinátorka: Sylvia Ondrisová Autorky: Viera Bačová, Hana Bednaříková, Monika Bosá, Jana Cviková, Ivana Červenková, Paula Jójárt, Jana Juráňová, Ľuba Kobová, Ľubica Lacinová, Kateřina Lišková, Katarína Minarovičová, Sylvia Ondrisová, Andrea Sváková, Juliana Szolnokiová Odborná recenzentka: Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.

Prvé vydanie vyšlo v roku 2003 vďaka podpore Nadácie Ekopolis a Nadácie otvorenej spoločnosti — Open Society Foundation, ako aj vďaka dlhodobej podpore feministického vzdelávacieho a publikačného projektu Aspekt v rámci Regionálneho programu nadácie Heinrich Böll Stiftung pre ženy v strednej Európe.

Druhé (nepredajné) vydanie (aj na CD-ROMe) vyšlo v roku 2005 v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk, ktorý sa venuje rodovo citlivej pedagogike a je realizovaný vďaka podpore Iniciatívy Spoločenstva EQUAL z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, ako aj vďaka práci, vytrvalosti a tvrdohlavosti mnohých ľudí, prevažne ženského rodu. Publikácia je v takmer celom rozsahu dostupná aj na ruzovyamodrysvet.sk

ISBN 80-85549-52-2 (2005)