MDŽ súťaž textov – majstrujte, domáhajte sa, žartujte

Píš pre ASPEKTin

 Termín odovzdania článkov sme predĺžili na 30. apríla. 

Ktoré momenty vo feministickej histórii sú pre vás dôležité? Môže rod zožrať rodinu? Je slovenský parlament posadnutý maternicami? Ako by mal štát prispievať na antikoncepciu či menštruačné potreby? Majú sa prečo ženy tešiť do dôchodku? Aká je hodnota (reprodukčnej) práce? Ako robiť kvírfeminizmus? Ako vyzerá bezpečné mesto?

Ak si aj vy denne kladiete stovky podobných otázok, zastavte sa na chvíľu, vezmite si písacie potreby a napíšte nám o tom. K MDŽ 2023 totiž vyhlasujeme súťaž textov s rodovou a feministickou problematikou. Zúčastniť sa môže ktokoľvek s príspevkom v rozsahu 2 až 10 normostrán. Môže ísť o beletristické útvary, odborné, popularizačné, komentujúce texty, rozhovory a pod.

Úspešné texty spolu s vami redakčne upravíme, zverejníme vo webzine ASPEKTin a odmeníme knižnými publikáciami z vydavateľstva ASPEKT. Texty budú čítať a vyberať spisovateľka a vydavateľka Jana Juráňová, literárna vedkyňa a vydavateľka Jana Cviková a zodpovedná redaktorka webzinu ASPEKTin Zuzana Maďarová.

Svoje príspevky posielajte na adresu administrativa@aspekt.sk do 30. apríla 2023. V predmete správy uveďte „ASPEKTin“. Príspevky budeme posudzovať anonymne, kontaktné údaje (meno, adresu, telefónne číslo) pripojte do samostatného súboru v prílohe.

Tešíme sa na vaše myšlienky a texty.

aspekťáčky

Príloha: 
Ako citovať tento článok:

red. MDŽ súťaž textov – majstrujte, domáhajte sa, žartujte In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 07/03/2023. Získané 24/06/2024 - 06:00. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3513