Duo docentky radí, ako zvládnuť rozhovory s ľuďmi, ktorí popierajú feminizmus

Recenzia na knihu Lucie Jarkovskej a Kateřiny Liškovej „Feministkou snadno a rychle“

Pri ponáraní sa do feminizmu prežívam mnoho aha momentov. V patriarcháte totiž existujeme v systéme pravidiel založených na nerovnosti medzi mužmi a ženami či osobami iného rodu. Symptómami tejto základnej rodovej nerovnosti sú viaceré charakteristické fenomény, napríklad nespravodlivá deľba práce, platová nerovnosť alebo sexuálne obťažovanie. Feminizmus nás učí porozumieť, v čom sú niektoré sociálne konštrukty ohrozujúce, a uvedomiť si napríklad, že násilie na ženách je systémový problém, a nie záležitosť individuálnych vzťahov. Pomáha nám pochopiť, že model „tradičnej“ rodiny nie je univerzálny a bezproblémový alebo že podceňovanie, ponižovanie, prehliadanie i nepočúvanie žien a ľudí iného rodu než toho mužského má korene úplne inde ako v ich nedostatočnosti.

Postupné poznávanie feministických východísk je oči otvárajúcou a mimoriadne dôležitou súčasťou snahy o pochopenie sveta. Zároveň je však ono rozkrývanie v praktickom každodennom živote často frustrujúce. Ubíjajúce môže byť najmä, keď sa dostaneme do stretu s niekým, kto si užíva privilégiá, ktoré mu patriarchát servíruje, prípadne, ak takéto výhody nemá, tak aspoň systém z pozície včelej kráľovnej stráži. Keďže patriarchát je veľmi sofistikovaný systém, tieto vzorce máme životom v ňom tak hlboko zakorenené, že internalizovanú mizogýniu si často ani nevšimneme. Stereotypné nánosy a predsudky sú v nás, ale môžeme sa s nimi učiť pracovať a reflektovať ich.

Pritom sa opakovane stretávame so spochybňovaním feminizmu a otázkami o jeho potrebnosti. Duo docentky hneď v úvode knihy píše, že vedia, aké úmorné je zhovárať sa s niekým, kto sa pýta, prečo si feministkou, keď dnes už sú ženy rovnoprávne. Podľa ich slov publikáciu napísali preto, aby nám pomohla zvládnuť debaty o popieraní feminizmu.

Duo docentky, knihy, feminizmus

Zdroj: Facebooková stránka Dua docentky

 

Autorky príručky poradia, naučia aj zabavia

Čo robiť, keď nás niekto prekvapí poznámkou o tom, že ženy by nemali vykonávať náročné povolania, napríklad pilotovať lietadlá, aby neohrozili cestujúcich, keď budú mať PMS, alebo že feministky nenávidia mužov a sex?

To je len niekoľko príkladov z knihy Feministkou snadno a rychle, príručky argumentov pre rozhovory s rodinou a priateľmi od Lucie Jarkovskej a Kateřiny Liškovej, známych aj ako Duo docentky. Dvojica českých sociologičiek popularizuje feminizmus vo forme humorných stand-upov od Medzinárodného dňa žien v roku 2019. Aktívne sú na sociálnych sieťach, kde vtipnými mémami z feministickej perspektívy komentujú dianie v spoločnosti súvisiace s rodovou nerovnosťou. Autorky pôsobia aj v akademickom svete, vyučujú na Masarykovej univerzite v Brne a publikujú. Svoje najnovšie spoločné dielo, popularizačnú publikáciu Feministkou snadno a rychle napísali v pre ne špecifickom odľahčenom štýle, humorne a nechýbajú ilustrácie bábik s textovými bublinami známe z ich mémov. Za prenesením uštipačných bábik do ilustrácií stojí výtvarníčka Leny Vítková.

 

Publikácia sa číta sama

Na 231 stranách publikácie nájdete úvod, v ktorom sa autorky spolu zhovárajú, a štyri kapitoly nazvané Telo a sexualita, Rodina, Výchova a vzdelávanie a Verejný priestor. V časti o tele a sexualite Duo docentky tematizuje mnohé symptómy nerovnosti, ktoré sa odzrkadľujú v nedostatočnej pozornosti telám osôb, ktorým bol pri narodení pripísaný ženský rod. Spomínajú napríklad prehliadanie klitorisu, diskusie o menštruácii či mlčanie o menopauze. V kapitole o rodine dávajú priestor single ženám, kritizujú mýtus o tradičnej rodine či vyvracajú konzervatívny naratív o ničení rodiny queer ľuďmi. V časti o výchove a vzdelávaní problematizujú rodové stereotypy, ktoré nás tlačia do úzko vymedzených škatuliek od útleho detstva cez pubertu až po dospelosť. Citujú pritom absurdity z učebnice Občanský a společenskovědný základ z vydavateľstva EDIKA z roku 2019 o tom, že keď dievčatá začnú menštruovať, sprevádza ich citová labilita a zvýšená dráždivosť, je pre ne vraj typická kritickosť a radikalizmus voči staršej generácii, čo sa prejavuje v názorových stretoch ohľadom mäkkých drog či súžitia gejských či lesbických párov. (Jarkovská a Lišková, 2023, s. 141) V kapitole o verejnom priestore sa autorky venujú starostlivosti, kvótam či feminizmu a socializmu.

Zaujalo ma, keď Lucie Jarkovská v úvodnom rozhovore spomína na časy svojho dospievania a zmieňuje časopis Bravo, vďaka ktorému našla mnohé odpovede na otázky o sexualite. V tomto časopise si prvýkrát prečítala slovo masturbácia. Podľa Jarkovskej prínosom časopisu bolo, že suploval chýbajúcu sexuálnu výchovu. Tiež si spomínam, že Bravo sa venovalo aj týmto témam, keď radilo mladým ľuďom v rubrike Tenkrát poprvé. Do mojej pamäti sa však časopis zapísal aj ako miesto plné mýtu krásy. Pamätám si z neho okrem fotopríbehu, prekladov hitov či plagátov aj rady, ako sa skrášliť a zapáčiť.

Príručka ďalej otvára základné feministické témy, medzi ktoré patria napríklad reprodukčné práva, mýtus krásy, rodové stereotypy či kvóty. Vďaka jednoduchému jazyku je prístupná aj ľuďom, ktorí sa s nimi len zoznamujú. Môže však prekvapiť aj feministicky zorientované čitateľstvo. Pre mňa bola zaujímavá napríklad kapitola o vývoji vzťahov a o rozvodoch za minulého režimu, v ktorej sú uvedené dobové citácie z rozvodových rozsudkov v Československu. Dozvedela som sa viac o plusoch aj mínusoch politík minulosti. Prekvapilo ma, že sexuálna rovina bola pre udržanie alebo ukončenie manželstiev dôležitá a že počas normalizácie existovali tzv. sexuálne tréningy. Muži v tomto období často udávali ako dôvod žiadosti o rozvod zamestnanie manželky. Duo docentky v tejto súvislosti uvádza aj príklad, v ktorom manžel namieta, že jeho pracujúca manželka sa dostatočne nestará o domácnosť. Súd nakoniec manželstvo rozviedol a v odôvodnení napísal, že tak rozhodol „pre ľahostajnosť a nezodpovedné správanie manželky voči manželstvu, a preto, že nebola ochotná podriadiť sa záujmom rodiny“. (Jarkovská a Lišková, 2023, s. 112)

 

Úderné ilustrácie

Zdroj: Z knihy Feministkou snadno a rychle

 

Každá časť knihy je štruktúrovaná do podkapitol, v ktorých nechýba tematicky úderná ilustrácia ani modelová situácia z rozhovoru s niekým, kto vás zaskočí zvedavou, stereotypnou či heteronormatívnou poznámkou. Duo docentky poradí a navrhne, ako možno zareagovať. Napríklad odporučí, ako odpovedať na vyhlásenie, že deťom s dvoma mamami chýba mužský vzor:

žádný muž, dokonce ani tvůj táta, nemá certifikát na to, že ztělesňuje správnym způsobem mužský vzor. Různí muži jsou muži různým způsobem. A na výchovu dítěte jsou i dva lidi málo, potřeba je celá vesnice, kde bude dost vzorů pro různé způsoby chování. (Jarkovská a Lišková, 2023, s. 98)

Argumenty sú trefné, odľahčené a môžu vám pomôcť zvládnuť tieto situácie bez konfliktu.

 

Argument na polemiku

Niektoré časti knihy vyvolávajú otázky a vytvárajú väčší priestor na polemizovanie, z môjho pohľadu sa to týka napríklad kapitoly zameranej na komunikáciu s ľuďmi, ktorí podliehajú konšpiráciám a hoaxom. Duo docentky tu triafa klinček po hlavičke, keď píše, že ak sme sa rozhodli pre prerušenie kontaktu s blízkymi, ktorí majú proruské názory, sme tiež obeťou propagandy. Ako vysvetľujú, „tohle je ten největší cíl propagandy: oslabit naše reálné sociální sítě, mezilidské vztahy a sítě vzájemné podpory“ (Jarkovská a Lišková, 2023, s. 196). Zároveň však dopĺňajú, že v rámci obrany pred dezinformáciami je vhodné obnoviť kontakty a skúsiť sa rozprávať o jednoduchších témach, napríklad pobaviť sa o receptoch alebo si zaspievať pri táboráku.

Procvičování nejčastějších frází

Někdo: Genderová ideologie rozvrací společnost.

Vy: Společnost rozvrací dezinformátoři, kteří se snaží přesvědčit mě i tebe, že jsme pro sebe navzájem nebezpeční. Bez ohledu na to, jestli si myslíš, že ženy nebo LGBT+ lidé mají práv málo nebo moc, je důležité vyvarovat se nenávisti a pohrdání. O těch právech můžeme debatovat. Anebo si můžeme raději než o ideologiích povídat o sobě, o tom, z čeho máme radost a z čeho úzkost. (Jarkovská a Lišková, 2023, s. 196)

Uviesť v debate, že propaganda sa nás snaží rozdeliť a že je potrebné vyhnúť sa nenávisti a pohŕdaniu, je niečo, čo ničomu neškodí, azda sú to aj pokojné a mediátorské vety. Zbystrila som však pri vete, že o právach by sme mohli debatovať. Povedomie o základných ľudských právach sa síce vyvíja, mali by však byť rešpektované a nespochybňované. V  súvislosti s diskusiami o nich vidím isté riziká. Obávam sa, aby takéto debaty neskĺzali k ich popieraniu a potláčaniu. Diskusie o právach by v ideálnom svete nemali byť zraňujúce a ubližujúce. Je na zamyslenie, ako by vyzerala taká debata s ľuďmi, čo podliehajú konšpiráciám.

Keď sa rozhodujeme, do akých diskusií vstúpiť, musíme zároveň zohľadniť aj svoje vlastné možnosti a sily. Každý rozhovor si vyžaduje úsilie a energiu na jeho zvládnutie. Nedisponujeme nevyčerpateľnou mentálnou kapacitou, musíme s ňou rozumne hospodáriť a prepočítať si, kam nám dovoľuje v diskusiách zájsť, respektíve, či nám vôbec dovoľuje stretnúť sa a rozprávať sa so známymi či blízkymi presvedčenými o tom, že hoaxy nie sú hoaxy, ale pravdy. Konštatovanie, že polarizácia a odrezanie kontaktov je cieľom propagandy, môže byť výstižné, no na druhej strane stojí naše psychické zdravie.

 

Ľahšia cesta k ťažkým témam

Knihu jednoznačne stojí za to prečítať, či už sa vo feminizme zorientúvate, alebo patríte k zorientovanému čitateľstvu. Vtip, nadsádzka a sarkazmus z príručky robia ľahko absorbovateľný, nie však plochý text. Publikácia prináša mnoho zaujímavého i nového a cez iróniu môže pôsobiť v istých prípadoch aj ako ľahšia cesta k ťažkým témam. Podobne ako feminizmus môže predstavovať cestu k riešeniu mnohých problémov spojených s nerovnosťami. „Ve feminismu se dnes hodně mluví o etice péče. Ta nabízí růst skrze vztahy, porozumění, solidaritu a komunitu. Navíc by tahle perspektiva mohla pomoct překlenout stále se prohlubující rozdělení společnosti.“ (Jarkovská a Lišková, 2023, s. 22)

 

Jarkovská, L. – Lišková, K. (2023). Feministkou snadno a rychle. EUROMEDIA.

 

Autorka textu: Michaela Pavelková

Ako citovať tento článok:

red. Duo docentky radí, ako zvládnuť rozhovory s ľuďmi, ktorí popierajú feminizmus In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 17/07/2023. Získané 17/07/2024 - 15:19. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3536