Život žien generácií, ktoré tu ešte sú

O knihe Marty Botíkovej a Zity Deáky „Dievčatá, ženy na Slovensku a v Maďarsku (1955 – 1989)“

Aj vám niekto niekedy karhavo povedal, že ženu na ulici videl fajčiť len v Budapešti? Prečo je to tak a čo sa zmenilo nielen ohľadom fajčenia, sa môžeme dozvedieť z novej veľmi obsiahlej a tematicky bohatej bilingválnej publikácie dvoch etnologičiek: Slovenky Marty Botíkovej a Maďarky Zity Deáky. Ako sa žilo ženám v Maďarsku a na Slovensku v reálnom socializme v rokoch 1955 – 1989? Čo sa v priebehu tohto obdobia zmenilo a ako? Do akej miery rôzne okolnosti ovplyvňujú aj súčasné spôsoby života v oboch krajinách? Autorky skúmajú uvedené desaťročia cez každodenné témy, akými sú štruktúra rodiny a zmeny v jej fungovaní (manželstvo, rozvod, regulácia pôrodnosti...), stravovanie, obliekanie, hygiena, sviatky a mnohé ďalšie. Kniha mapuje stratégie, spôsoby života a spoločenské zmeny tak, ako sa premietali do súkromných životov. Venuje sa dvom jazykovo odlišným, zato kultúrne blízkym spoločnostiam, ktoré sa utvárali na podobnom podhubí a v analogických spoločenských i politických okolnostiach.

Čiernobiely portrét oboch autoriek ako dvoch „šmrncovných“ mladých žien zo 60. rokov na obálke knihy je pomyselným milým žmurknutím.

Publikáciu vydali Centrum pre tematické excelentné granty Filozofickej fakulty (BTK) ELTE v Budapešti v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Knihu do knižnice ASPEKTU darovali autorky. Ďakujeme. Viac sa dočítate a dozviete online alebo v knižnici ASPEKTU. Sme tu pre vás každý štvrtok od 16.30 do 19.00 a v sobotu od 13.30 do 16.30 (okrem školských prázdnin).

 

 

Ako citovať tento článok:

red. Život žien generácií, ktoré tu ešte sú In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 19/09/2023. Získané 22/02/2024 - 22:21. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3541