Prečítajte si online dôležité publikácie o ľudských právach žien v pôrodnej starostlivosti

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť sa v spolupráci s organizáciou Ženské kruhy dlhodobo venuje naliehavým otázkam (ne)dodržiavania ľudských práv žien v pôrodnej starostlivosti.  Vo svojich predchádzajúcich publikáciách Ženy – Matky – Telá I a II zdokumentovali a analyzovali mnohé porušenia ľudských práv žien v pôrodníckych zariadeniach na Slovensku. 
 
O tejto problematike pripravili aj ďalšiu monitorovaciu správu, ktorá sa venovala osobitne náročnému obdobiu počas pandémie ochorenia COVID-19 pod názvom PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA (ed. J. Debrecéniová, aut. J. Debrecéniová, M. Kotríková Rašmanová, L. Marošiová, koord. Š. Pufflerová; 2021). V správe konštatovali ešte výraznejšie porušovanie medzinárodných štandardov starostlivosti a práv, pričom jedným z najnehumánnejších zásahov bolo oddeľovanie matiek od novorodencov. 
Publikácia vyšla v slovenčine aj v angličtine printom aj online.  
 
Ďalšia publikácia, ktorú vydalo združenie Občan, zodpovednosť a demokracia, prezentuje pod názvom Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti (2021) výsledky monitoringu zameraného na spôsoby, akými Slovenská republika prostredníctvom príslušných mechanizmov zabezpečuje – či skôr nezabezpečuje  nápravu porušení ľudských práv žien a novorodencov pri poskytovaní predpôrodnej, pôrodnej a popôrodnej starostlivosti. 
Publikácia vyšla printom aj online.  
 
Všetky publikácie nájdete v tlačenej podobe aj v knižnici ASPEKTU. Sme tu pre vás každý štvrtok od 16.30 do 19.00 (okrem školských prázdnin).
 
 
 
 
Ako citovať tento článok:

red. Prečítajte si online dôležité publikácie o ľudských právach žien v pôrodnej starostlivosti In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 25/06/2023. Získané 23/07/2024 - 20:44. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3542