Nazrite do podujatí k tridsaťročnici ASPEKTU

Prinášame fotky z podujatí

V roku 2023 sme si pripomenuli tri desaťročia od oficiálneho založenia ASPEKTU. Svoju činnosť sme začali vydávaním prvého feministického kultúrneho časopisu Aspekt v slovensko-českom priestore a už viac ako tridsať rokov vydávame knižky, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií a venujeme sa aj mnohým ďalším aktivitám.

Tri desaťročia feministickej práce a zanietených diskusií sme si pripomenuli sériou podujatí, do ktorých môžete nazrieť aj vy.

 

PRIDE mesiac: Kvír prístupy v umení

Ako súvisí podvratnosť feminizmu a kvírovosť? Ako sa budoval a vyvíjal kvír feministický diskurz o umení? Aké nové možnosti uvažovania otvára? A ako sa strácajú a objavujú kvír identity v histórii umenia? Aj o týchto otázkach sme spoločne uvažovali 2. júla 2023 na sprievodnom podujatí PRIDE v knižnici ASPEKTU.

Foto: Andrea Vrtelová

 

Feministický čitateľský kútik na ArtWife

V auguste 2023 na multižánrovom feministickom festivale ArtWife v Liptovskom Mikuláši sme si prečítali ukážky z prvých čísel Aspektu – prvého feministického časopisu v slovensko-českom priestore, nazreli sme do niektorých titulov Knižnej edície ASPEKT a sprítomnili si aj články zverejnené vo feministickom webzine ASPEKTin.

Stretli sme sa napríklad s textami Ireny Brežnej, Jany Cvikovej, Jany Juráňovej, Uršule Kovalyk a Märty Tikkanen. Každý text bol jedným zastavením v procese vývoja feministického diskurzu na Slovensku a ukázal nám kúsok z toho, ako sa premýšľalo a písalo – o túžbe po feminizme, rolách žien v súkromnej a verejnej sfére, násilí, rodovej identite, blízkosti žien, neokonzervatívnom dozore...

Ukážky čítali: Natália Fašánková, Natália Heriban, Ema Kurtová, Sasi Moran, Agáta Prokopová, Elena Teplanová, Michaela Ujházyová, Andrea Vrtelová, Ida Želinská

Foto: Nina Rossová

 

Rodová čitáreň s ASPEKTOM. ASPEKT má 30

Začiatkom decembra 2023 v Centre nezávislej kultúry Wave v Prešove sa konala diskusia s finalistkami literárnej Ceny Anasoft litera Janou Juráňovou a Dominikou Moravčíkovou spojená s autorským čítaním.

Podujatie, ktoré moderovala filozofka Adriana Jesenková, bolo súčasťou kampane 16 dní aktivizmu organizovanej združením My Mamy. MyMamy poskytuje podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom formou poradenstva a ubytovania.

Foto: archív MyMamy, o. z.

 

Jana Bodnárová predstavila Patchwork v bielej v Košiciach

Spisovateľka Jana Bodnárová 11. mája predstavila svoju knihu Patchwork v bielej v košickom kníhkupectve Artforum. Podujatie moderovala filozofka Adriana Jesenková.

Jana Bodnárová patrí už tri desaťročia k najosobitejším hlasom slovenskej literatúry. Publikovala 40 kníh pre dospelých a deti, Patchwork v bielej je štvrtou prózou, ktorá vychádza v Knižnej edícii ASPEKT. Aj tu je jej hlas jemne poetický a drsne krutý zároveň. Autorka zošíva útržky príbehov ľudí, ktorí sa napriek (či vďaka) svojej rôznorodosti stretávajú v blízkych vzťahoch vsadených do spoločného života v Československu druhej polovice 20. storočia. Dotýkame sa ich v spomienkach Oty, bohémky, lekárky, milenky, matky... a jej manžela Andreja. Text sprevádzajú ukážky z tvorby Evy Moflárovej.

Foto: archív kníhkupectva Artforum

 

Feministický čitateľský kútik v knižnici ASPEKTU

Návštevníčky a návštevníci feministického čitateľského kútika v knižnici ASPEKTU mali možnosť zoznámiť sa s múdrymi aj krásnymi knihami, ktoré približujú svet z rôznych feministických perspektív. Predstavili sme knižnicu ASPEKTU, jej bohatý fond a rôzne užitočné informácie pre čitateľstvo. Spoločným čítaním sme si pripomenuli tri desaťročia ASPEKTU a našich textov - čítali sme si z poviedok Jany Juráňovej a Uršule Kovalyk, pripomenuli sme si jednu z prvých kníh Knižnej edície ASPEKT Príbeh lásky storočia Märty Tikkanen, čítali sme si z prvého feministického kultúrneho časopisu v slovensko-českom priestore Aspekt. Po spoločnom čítaní sme sa venovali diskusiám o knihách a nad knihami, premýšľali sme nad tým, čo robíme, píšeme, čítame a čo môžeme spoločne urobiť v blízkej aj vzdialenej budúcnosti.

Foto: Hana Fábry

***

2122

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ako citovať tento článok:

red. Nazrite do podujatí k tridsaťročnici ASPEKTU In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 23/02/2024. Získané 14/06/2024 - 02:03. Dostupné na http://aspekt.sk/node/3611