Juliana Szolnokiová

(1946 - 2009) Od roku 1995 do roku 2009 pracovala v ASPEKTE a pre ASPEKT ako redaktorka časopisu, kníh, webzinu. Preložila z ruštiny a z maďarčiny viac ako 40 kníh.