Aké boli stretnutia so spisovateľkou Irenou Brežnou?

Zaujímavé obohatenie vyučovania. Takto najčastejšie hodnotili študentky, študenti a pedagogičky stretnutia so spisovateľkou Irenou Brežnou, ktorá v októbri 2011 navštívila desať škôl v šiestich mestách Slovenska. Na diskusiách sa zúčastnilo spolu viac ako 430 ľudí. Prečítajte si reakcie na čítania z románu Na slepačích krídlach (ASPEKT 2007, 2010) a na diskusie s autorkou.

„Aj touto cestou by som chcela ešte raz vyjadriť autorke poďakovanie v mene nášho gymnázia za milú prezentáciu svojej tvorby, za knihy venované našej školskej knižnici, ako aj vydavateľstvu Aspekt.

Naši študenti boli veľmi spokojní s vystúpením pani Brežnej, aktívne sa zapájali do zaujímavej debaty a prejavili záujem o ´históriu´, ak to tak môžem nazvať, keďže nikto z nich obdobie pred rokom 1989 nezažil. Bolo zaujímavé sledovať prepojenie dvoch generácií a hlavne oceňujeme prístup autorky k nám, čitateľom.“ Z reakcie učiteľky slovenského a nemeckého jazyka Miliny Kollárovej z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi

„Pani učiteľky rozprávali s deťmi o čítačke a napísali mi toto:

Pani Brežná dala deťom veľa informácií, dozvedeli sa o veciach, o ktorých nikdy nepočuli. priblížila žiakom/čkam obdobie komunizmu svojimi zážitkami, vedela odpovedať na každú otázku, ocenili jej vtipnosť." Špeciálna pedagogička Gabriela Sabová zo Základnej školy Gorkého 21 v Trnave

V prílohe článku nájdete časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Náš čas, ktorý zverejnil rozhovor so spisovateľkou Irenou Brežnou (s. 18 - 19) a reakcie na stretnutie s autorkou, ktoré písali študentky a študenti Gymnázia Bilíkova v Bratislave.

Stretnutia so švajčiarskou spisovateľkou slovenského pôvodu Irenou Brežnou organizoval ASPEKT v rámci projektu Publikačné aktivity pre rozvoj rodovej kompetencie, ktorý finančne podporil Úrad vlády SR.

Ako citovať tento článok:

red. Aké boli stretnutia so spisovateľkou Irenou Brežnou? In ASPEKTin - feministický webzin. ISSN 1225-8982. Uverejnené 29/01/2012. Získané 26/01/2023 - 22:35. Dostupné na http://aspekt.sk/node/717